Rutte IV erkent prominente rol institutionele beleggers voor middenhuur

IVBN is blij met de erkenning van het nieuwe Kabinet Rutte IV dat institutionele beleggers een prominente rol hebben om de woningbouw te stimuleren. Het Kabinet kondigt tevens aan de nieuwbouw structureel te willen verhogen tot 100.000 nieuw woningen per jaar. Dat is conform de Actieagenda Wonen van 34 partijen, waaronder IVBN. Institutionele beleggers realiseren nu gemiddeld zo’n 8500 nieuwe woningen per jaar (dat is meer dan 10% van de totale jaarlijkse productie) en dat kunnen ze minstens verdubbelen als de investeringscondities dat mogelijk maken.

Het nieuwe Kabinet stelt ook dat middenhuurwoningen (tussen € 750 en € 1000) een vorm van huurprijsbescherming krijgen, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt. Maar het nieuwe Kabinet voegt daar direct aan toe dat het rendabel moet blijven voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. IVBN vindt dat een duidelijk en verstandig uitgangspunt van het Kabinet. 

Uit reeds aangegane verplichtingen blijken de leden van IVBN in toenemende mate nieuwbouw van middenhuur te kunnen realiseren. Dit ondanks dat gemeenten lang niet in alle nieuwbouwprojecten  daarbij passende grondprijzen hanteren, die nodig zijn gezien hoge bouw- en grondkosten en de beperkingen die aan de langjarige exploitatie van die nieuwbouw van middenhuur worden opgelegd. Een deel van deze middenhuurwoningen moet immers ‘onder de markthuur’ worden verhuurd en dat vergt van álle bij die nieuwbouw betrokken partijen (en dus ook van de gemeenten) de bereidheid om aan het realiseren daarvan bij te dragen door onder meer passende grondprijzen te accepteren en van onze kant lagere rendementen.

IVBN is en blijft tegen het verregaand reguleren van bestaande middenhuurwoningen (bijvoorbeeld met het doortrekken van het verouderde WoningWaarderingStelsel - WWS). De ingreep per 1-1-2022 dat de WOZ- waarde nog maar voor 33% mag meetellen in het WWS is al een hele negatieve ontwikkeling. Regulering van bestaande huurwoningen via het WWS past echt niet bij de kwaliteit, voorzieningen en de ligging van vrije sector huur woningen. Zeker niet in de meer gespannen woningmarkten waar IVBN-leden veel bezit hebben en waar door IVBN-leden reële, marktconforme huren worden gevraagd. De vrije sector is ook veel te klein, met zo’n 540.000 woningen, waarvan er ook maar 110.000 boven de € 1000 worden verhuurd.

Vergaande regulering van bestaande huurwoningen zou  het marktconform kunnen exploiteren van die middenhuur, maar ook woningverbetering en verduurzaming van die huurwoningen, immers ernstig bemoeilijken. Institutionele woning- en zorgvastgoedbeleggers en andere bonafide (markt)partijen moeten hun maatschappelijke bijdrage kunnen blijven leveren voor een gezonde woningmarkt in Nederland.

 


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.Terug
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020