IVBN en NEPROM positief over contouren regulering middenhuur

Minister De Jonge heeft aangekondigd de regulering van de middenhuur zodanig vorm te geven dat er meer huurwoningen in het middensegment beschikbaar komen en dat tegelijkertijd projectontwikkelaars en beleggers gestimuleerd worden door te bouwen en te verduurzamen. Hiermee biedt de bewindsman de gevraagde duidelijkheid aan marktpartijen.

IVBN en NEPROM hadden De Jonge al voor de zomer laten weten dat de onduidelijkheid over de regulering van de middenhuur tot veel onrust bij investeerders en ontwikkelaars leidde en dat beleggers op grote schaal de huurwoningmarkt de rug toe dreigden te keren.

Woningmarkt gediend met stabiliteit
“Ontwikkelaars werden in de afgelopen maanden op grote schaal geconfronteerd met beleggers die niet langer bereid bleken om huurwoningen af te nemen, omdat zij de negatieve consequenties vreesden van de huurregulering. Tal van binnenstedelijke nieuwbouwcomplexen dreigen daardoor niet gebouwd te kunnen worden, met alle nadelige gevolgen van dien voor de vele woningzoekenden. Wij zijn positief over de contouren van de regulering, zoals de minister die heeft geschetst en over zijn inzet om te komen tot lange termijn stabiliteit in beleid, wat essentieel is voor ontwikkelaars en beleggers”, zegt Jan Fokkema, directeur NEPROM.

Regulering gaat tot € 1000 huur per maand
“Door het WWS op belangrijke onderdelen te verbeteren en het huurprijsplafond op € 1000 per maand te leggen, moet het voor institutionele beleggers mogelijk blijven om in de Nederlandse woningmarkt te investeren. Onder meer nieuwe woonvormen voor starters en senioren zijn op dit moment keihard nodig. Daarnaast hebben het Rijk en verhuurders de gezamenlijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Dat is voor huurders vanwege de sterk gestegen energielasten van groot belang. In november wordt de precieze invulling van de reguleringswet verwacht en daar kijken we met buitengewoon veel interesse naar uit”, aldus Judith Norbart, directeur IVBN.

Rijksregie en ruimte voor de markt zijn beide nodig
IVBN en NEPROM, beide nauw betrokken bij de Actieagenda Wonen die begin dit jaar werd gepubliceerd, hebben eerder al aangegeven de ambities van minister De Jonge en de regierol die hij neemt op de woningmarkt, te waarderen. De beide brancheverengingen zetten zich met hun leden al jarenlang in om kopers, huurders en woningzoekenden een leefbare en betaalbare woning en woonomgeving te bieden. Daarbij is volgens hen een regisserende Rijksoverheid een noodzakelijke voorwaarde, maar is het zaak voldoende ruimte aan de markt te laten om haar rol te kunnen vervullen.


Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met:
Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN 070-3000371 of 06 11 84 64 72
Jan Fokkema, directeur NEPROM 070 -386 6264 of 06 54 30 11 57

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard euro aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen euro aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

De NEPROM is de vereniging van projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM is in 1974 opgericht. De bijna 80 leden van de NEPROM zijn professioneel opdrachtgever voor het merendeel van de woningen, kantoren, winkels en gemixte projecten die jaarlijks voor de markt gebouwd worden. Voor meer informatie www.neprom.nlTerug
17-5-2024
13-5-2024
25-4-2024
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020