Integriteit

Bij IVBN staat integriteit hoog in het vaandel. Zo zijn IVBN-leden verplicht bij toetreding tot de vereniging verschillende codes te ondertekenen, dienen zij een VOG Rp te verstrekken en worden zij uitgebreid 'gescreend' door de Commissie van Toelating en Integriteit (CvTI). Daarnaast is IVBN één van de initiatiefnemers van het IOV, organiseren we jaarlijks een integriteitsevent en is er een Platform Integriteit voor compliance officers.


IVBN e-learning module integriteit

Het bureau van IVBN  heeft een e-learning module integriteit ontwikkeld.

Voor de leden van IVBN is integriteit een belangrijke kernwaarde die actief wordt uitgedragen en bevorderd. Bij IVBN staat integriteit hoog in het vaandel. Elk IVBN lid is verplicht de 'Code of Ethics' te ondertekenen, hierin staat ondubbelzinnig de verplichting benoemd voor de leden van IVBN om zorgvuldig, ethisch en integer te handelen en binnen en buiten de eigen organisatie actief een cultuur te bevorderen van ethisch en integer handelen.
Om onze leden hierbij te helpen bieden we aan alle IVBN leden de e-learning module aan. In de module wordt onder andere uitleg gegeven waarom integer handelen zo belangrijk is, de verschillende integriteitscodes worden toegelicht en er wordt uitgelegd wanneer je een misstand moet melden. Ook zijn er meerdere stellingen en dilemma’s opgenomen in de module en is er een mogelijkheid om als deelnemer een eigen dilemma uit de praktijk in te vullen. Elke organisatie krijgt een terugkoppeling van de ingevulde gegevens (geanonimiseerd) van het eigen bedrijf in de vorm van een rapport. De door IVBN met een werkgroep vanuit het platform integriteit gemaakte e-learning bieden wij kosteloos aan! Wel moet ieder deelnemend lid zijn eigen vouchers aanschaffen bij Test-it-Online.


Publicatie 'Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector'

In 2008, enkele maanden na het bekend worden van de omvangrijke Klimop-fraudezaak, liet IVBN de publicatie verschijnen: 'Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector'. Tien jaar later publiceert IVBN een actualisatie. Opvallend daarbij is dat heel veel van de in 2008 geschetste maatregelen nog steeds geldig en actueel zijn. Het bestuur van IVBN beveelt al haar leden aan kennis te nemen van de actualisatie en waar nodig de eigen organisatie er opnieuw aan te spiegelen. Ook voor partijen buiten de institutionele vastgoedbeleggingssector is deze publicatie uitermate nuttig en interessant.


 • Code of Ethics (CoE) & Model Interne Gedragscode

IVBN heeft per juni 2015 de Code of Ethics (CoE) en het Model Interne Gedragscode geactualieerd. Bekijk hier de nieuwe codes:

 


 • IVBN en IOV (Integriteit Overleg Vastgoedmarkt)

IVBN werkt samen met andere brancheverenigingen in de professionele vastgoedsector aan het bevorderen van integriteit. Daarvoor is opgericht het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV). Meer informatie over het IOV en de daarbij aangesloten partijen is te vinden in deze rapportage en in deze presentatie.

Bij het IOV zijn aangesloten:

 • Aedes (Vereniging van Woningcorporaties)
 • Bouwend Nederland
 • IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland)
 • KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
 • NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen)
 • NVB (Nederlandse Vereniging van Banken)
 • NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
 • VGM NL (Vastgoed Management Nederland)

 


 • Commissie van Toelating en Integriteit - Melding van een incident

IVBN kent een Commissie van Toelating en Integriteit. Klik hier voor meer informatie.

In het reglement staan de taken en de werkwijze van deze commissie.

Kort gezegd heeft de CvTI als taken het adviseren van het bestuur betreffende de toelating van nieuwe (geassocieerd) leden; het dienen als centraal aanspreekpunt voor integriteit binnen de institutionele vastgoedsector en het behandelen van meldingen inzake misstanden of incidenten ten aanzien van leden. Terug

Integriteit

  IVBN werkt samen met andere brancheverenigingen in de professionele vastgoedsector aan het bevorderen van integriteit.
6-2-2018
1-6-2015
1-6-2015