IVBN: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland

Missie van IVBN is het bevorderen van het investeringsklimaat in Nederlands vastgoed.

Dat doen we door: 

  • het bevorderen van de professionaliteit, transparantie, integriteit en innovatie;
  • het behartigen van gemeenschappelijke belangen; 
  • het stimuleren van een goede marktwerking;
  • de gesprekspartner te zijn voor overheden en toezichthouders;
  • het stimuleren van verduurzaming en hergebruik van de bestaande vastgoedvoorraad;
  • het benadrukken van de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed.

 

Profiel van de leden: 
IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. Voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en/of banken) managen zij omvangrijke vastgoedportefeuilles. Dat doen zij professioneel, transparant, integer en gericht op de lange termijn exploitatie van het vastgoed.  De leden hebben voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. 

Profiel van de vereniging: 
IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren. De vereniging hanteert een toelatingsprocedure, waarbij de IVBN Code-of-Ethics dient te worden ondertekend. Deze gedragscode ziet toe op zorgvuldig en ethisch handelen in de vastgoedbeleggingssector. Onderdeel van deze algemene gedragscode is dat leden van IVBN voor directie en medewerkers een interne gedragscode hanteren, die beschrijft wat als wenselijk gedrag in de vastgoedsector moet worden beschouwd. IVBN heeft daarvoor de IVBN Model Interne Gedragscode ontwikkeld.

Download hieronder de verschillende documenten:

Statuten en Huishoudelijk Reglement

IVBN aanbevelingen bij verkoop (complexen) huurwoningen