Woningen

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in huurwoningen. Het totale bestand aan woningen van IVBN-leden bedraagt circa 135.000, verspreid over heel Nederland. IVBN zet zich in voor een vergroting van het vrije sector huursegment.


 

 • Inspraakreactie IVBN Wet nationaal opkoopverbod

Lees hier de Inspraakreactie van IVBN op het Wet nationaal opkoopverbod

 • Inspraakreactie IVBN op de Internationale Wijziging van de Huisvestigingswet 2014

Lees hier de Inspraakreactie van IVBN de op Internationale Wijziging van de Huisvestigingswet 2014

 • Institutionele beleggers maken steden leefbaar en toegankelijk voor iederéén

Lees hier de Position Paper IVBN t.b.v rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt d.d. 20 april 2022.

 • Institutionele beleggers maken steden leefbaar en toegankelijk voor iederéén

Lees hier de volledige publicatie

 

 • IVBN-NEDERLANDSEWONINMARKT-WAT IVBN WIL MEEGEVEN AAN DE NIEUWE MINISTER VOOR VRO

Lees hier de volledige publicatie

 • Infographic woningen 2021

Lees hier de volledige publicatie.

 

 • IVBN over de woningmarkt in aanloop naar het volgende kabinet

We kennen allemaal de levensgrote uitdagingen ten aanzien van de alsmaar oplopende woningtekorten, de problematiek rondom malafide verhuurders en de kostbare verduurzamingsopgaven op de woningmarkt. Niet voor niets besteden de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart veel aandacht aan de woningmarkt. Klik hier voor de publicatie.

 

 

We kennen allemaal de levensgrote uitdagingen ten aanzien van de alsmaar oplopende woningtekorten, de problematiek rondom malafide verhuurders en de kostbare verduurzamingsopgaven op de woningmarkt.                              

Lees hier verder.

 

De komende 15 jaar zijn er meer dan een miljoen (!) woningen nodig om aan de alsmaar groeiende vraag te voldoen. Politieke partijen doen pogingen hier doeltreffend beleid op te formuleren, maar onjuiste beeldvorming polariseert het debat.

Lees hier verder.

 

Een aantal politieke partijen zet ‘de markt’ ogenschijnlijk weg als aasgieren en graaiers. Alleen voor de ingevoerde lezer van verkiezingsprogramma’s is duidelijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen malafide verhuurders en nette en maatschappelijk betrokken marktpartijen.  Lees hier verder.  

Voorafgaand aan het huidige politieke gevoel van urgentie, vragen marktpartijen al jarenlang aandacht voor de enorme stagnering in de woningbouw.

Lees hier verder.

 

 

Steeds vaker richten politici hun pijlen op particuliere buy-to-let beleggers. De recente verhoging van de overdrachtsbelasting (van 2% naar 8%) en de huidige G5-roep om een algehele verhuurdervergunning, zijn bekende voorbeelden hiervan. 

Lees hier verder.

 

Zoals helaas gebruikelijk in verkiezingstijd, vieren dogmatische denkrichtingen en symboolpolitiek hoogtij. Allerlei deeloplossingen vliegen ons om de oren terwijl de missers uit het verleden open en bloot op tafel liggen. 

Lees hier verder.

 

 • Sámen werken aan De Ideale Stad voor iedereen

De leden van IVBN zijn onmisbare samenwerkingspartners voor een gezonde woningmarkt en inclusieve steden in Nederland. Een groot aantal van onze leden investeert ook in Nederlands winkel,- kantoren-, bedrijfsmatig en zorgvastgoed. Met een focus op maatschappelijke- en duurzaamheidsvraagstukken, faciliteren IVBN-leden de doelstellingen van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. IVBN-leden werken op een verantwoorde manier vóór en mét pensioen- en verzekeringsgeld zodat ook starters, senioren, mensen met middeninkomens en mensen in sleutelberoepen prettig kunnen wonen en verblijven in onze steden. Klik hier voor de publicatie. 

 

 • Middenhuur en institutionele woningbeleggers

In deze factsheet leest u wat institutionele beleggers te bieden hebben om meer ‘middenhuur’ of vrije sector huur te realiseren. Veel gemeenten willen middenhuur een prominente plaats geven in het lokale woonbeleid. Voor een goede werking van de (lokale) woningmarkt kan middenhuur/vrije sector een belangrijke rol vervullen tussen de sociale huur- en koopsector. Institutionele beleggers zijn voor gemeenten een logische partner voor het realisren van meer middenhuur. Klik hier voor de publicatie. 

 

 • Platform Amsterdam Middenhuur (PAM)

PAM richt zich op een vernieuwde aanpak die moet leiden tot een forse toename van middenhuur woningen voor doorstromers en nieuwkomers in Amsterdam. Klik hier voor PAMflet.

 • “Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor vrije sector huur"  (leaflet)

In deze leaflet is een overzicht te vinden van vrije sector nieuwbouw en huurprijsontwikkeling van woningbeleggers aangesloten bij IVBN. 

Klik hier voor de leaflet. 

 • “Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor vrije sector huur – omgekeerd biedbook”

Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars kunnen en willen méér investeren in vrije sector huurwoningen in Nederland. Ook bij gemeenten staat de ontwikkeling van extra vrije sector huur door marktpartijen in de belangstelling. Voor een goede werking van de (lokale) woningmarkt kan de vrije sector namelijk een belangrijke rol vervullen tussen de sociale huur- en koopsector. In een "omgekeerd bidbook" wordt toegelicht wat institutionele beleggers nodig hebben om méér in vrije sector huurwoningen te kunnen investeren.
 
​Klik hier voor de publicatie.

 • “Investing in the Dutch housing market”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Engelstalige publicatie uitgebracht met feiten en cijfers over de Nederlandse woningmarkt. Het doel van de publicatie is om (buitenlandse) investeerders een duidelijker beeld te geven van de karakteristieken van de Nederlandse woningmarkt.

Klik hier voor de publicatie "Investing in de the Dutch housing market".

 • “Kansen voor internationale beleggers op de Nederlandse woningmarkt” 

Finance Ideas heeft in opdracht van acht woningbeleggers aangesloten bij de IVBN een onderzoeksrapport uitgebracht over de Nederlandse (beleggings)huurwoningenmarkt in Europees perspectief. Dit onderzoek is  tevens aangeboden aan de Minister voor Wonen & Rijksdienst.
Waar Nederlandse beleggers al geruime tijd actief zijn op de woningmarkt, vinden buitenlandse beleggers de weg naar de Nederlandse markt nog maar mondjesmaat. De research paper 'Dutch residential investments in European perspective', toont aan dat de Nederlandse woningmarkt een interessante belegging is voor zowel nationale als internationale institutionele beleggers. 

Klik hier voor het rapport. 


 • “IVBN-visie op de vrije sector huurmarkt” 

De belangstelling voor (vrije sector-) huurwoningen tussen de € 700 en de € 1000 zal de komende jaren sterk toenemen. Om in die groeiende behoefte te voorzien zal er meer binnen– en buitenlands, privaat en institutioneel beleggersgeld naar de vrije sector huurmarkt toe moeten. Om dat te bereiken doet IVBN in haar visiedocument voor de vrije sector huurmarkt een aantal aanbevelingen. 

Download hier de publicatie IVBN-visie op de vrije sector huurmarktTerug

Woningen

  IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in huurwoningen op verschillende dossiers.
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
9-12-2022
4-10-2022
6-9-2022
3-8-2022
10-5-2022
2-2-2022
24-1-2022
23-11-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
29-3-2021
22-3-2021
20-10-2020
28-9-2020
9-7-2020
5-11-2019
22-10-2019
26-3-2019
22-1-2018
5-8-2015
9-10-2014
1-1-2014
17-1-2007