Kantoren

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in kantoren op verschillende dossiers. IVBN leden hebben samen circa 5 miljoen m² kantoren in portefeuille. De totale voorraad kantoren in Nederland is ongeveer 49 miljoen m².


  • Institutionele beleggers maken steden leefbaar en toegankelijk voor iederéén

Lees hier de volledige publicatie

 

IVBN Meet-Up (inter)nationale kantorenbeleggers

Jaarlijks organiseert IVBN een ontmoeting tussen de in Nederland actieve professionele kantorenbeleggers.
Tijdens een rode tafel gesprek vinden er interessante discussies plaats over o.a. de thema’s Duurzaamheid, Flex kantoren, mobiliteit en de grootste risico’s in de huidige vastgoedcyclus. Deze thema’s worden besproken aan de hand van prikkelende stellingen onder leiding van de voorzitter van de IVBN werkgroep kantoren en tevens IVBN bestuurslid.

 

Gemeentelijk overleg kantorenbeleid

IVBN-leden uit de werkgroep Kantoren gaan structureel met de grootste gemeentes rond de tafel om te spreken over het kantorenbeleid te spreken. Het doel is om met verschillende beleggers vanuit IVBN deze gesprekken te voeren en zo nauwere banden te onderhouden met de gemeentes en hun algehele beleid (o.a. transformatie- en nieuwbouwplannen).

 

Kantoorbeleggers actief met voorbereiding van hun kantoren voor de 1,5 meter economie

De IVBN werkgroep Kantoren voert geregeld overleg. Daaruit blijkt dat de leden actief zijn om hun kantoren voor te bereiden op de 1,5 meter economie. Met name de kantoren voor meerdere huurders ondergaan een metamorfose door bewegwijzering, éénrichtingsverkeer, ontsmettingsmiddelen, beperkingen van de liften enz. De leden bereiden zich voor op een geleidelijke terugkeer van kantoorwerkers naar hun kantoren.

 


Terug

Kantoren

    IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in kantoren op verschillende dossiers.
2-2-2022
2-2-2017