Meldpunt Huisvestingsverordeningen

IVBN heeft een meldpunt beschikbaar gesteld voor alle problemen die worden ervaren bij de verhuur van middenhuurwoningen als gevolg van herziene Huisvestingsverordeningen. Het doel van het meldpunt is dat de verzamelde klachten ter evaluatie aan de betrokken gemeenten worden aangeboden.

Aanleiding voor dit meldpunt zijn de recentelijk aangepaste Huisvestingsverordeningen in Den Haag en Zoetermeer. Door de keuze om huurwoningen tot aan 185 punten (Den Haag) en 189 punten (Zoetermeer), wordt een groot deel van de vrije sector huur op lokaal niveau onder een vergunningplicht gebracht. Deze verordeningen regelen dat deze huurwoningen aan inkomens tot respectievelijk € 57.000 en € 63.138,10 (alleenstaanden) of respectievelijk € 67.000 en € 73.138,10 (huishoudens bestaande uit 2 personen of meer) moeten worden toegewezen. Door deze politieke kunstgreep wordt in beide steden de betaalbaarheidsproblematiek vergroot omdat vrije sectorhuurwoningen, ongeacht hun puntenaantal, op markthuur worden verhuurd.

Uiteraard is het Meldpunt is ook beschikbaar voor klachten naar aanleiding van herziene Huisvestingsverordeningen elders. Alle meldingen kunnen vanaf heden worden gemeld via: MeldpuntHuisvestingsverordeningen@ivbn.nl