Duurzaamheid

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid vanuit IVBN zijn:

 1. De saldobenadering als leidend principe
  IVBN-leden passen zoveel mogelijk de saldobenadering toe, hetgeen wil zeggen dat zij in dat geval de keuze voor nieuw vastgoed baseren op het saldo van positieve en negatieve effecten op de duurzaamheid van de gehele gebouwenvoorraad.
 2. Een uniforme meetlat
  IVBN-leden passen zoveel als mogelijk een en dezelfde duurzaamheidsmeetlat toe (per sector) om de ‘duurzaamheidsprestatie’ van verschillende (bestaande) gebouwen zo goed mogelijk (integraal) te kunnen vergelijken.
 3. Energielabels voor de hele portefeuille
  IVBN-leden stellen voor de hele portefeuille energielabels op ten behoeve van inzicht in de energieprestatie. IVBN-leden stellen energielabels beschikbaar voor huurders en kopers.
 4. Monitoring en vermindering energiegebruik
  IVBN-leden monitoren en verminderen daar waar mogelijk het energiegebruik (door en met huurders) van hun objecten. Ook informeren IVBN-leden huurders over hun energiegebruik en lichten huurders voor over mogelijkheden tot vermindering daarvan.
 5. Duurzame energiebronnen
  IVBN-leden streven naar zoveel mogelijk duurzame energiebronnen.
 6. Duurzame oplossingen bij investeringen in bestaande bouw
  IVBN-leden kiezen zoveel als mogelijk duurzame oplossingen bij investeringen in de bestaande bouw.
 7. Faciliteren en informeren huurders
  IVBN-leden faciliteren en informeren huurders ten behoeve van een zo duurzaam mogelijk gebruik van gebouwen.
 8. Stimuleren verduurzaming van de totale vastgoedketen
  IVBN-leden stimuleren, vanuit hun ketenverantwoordelijkheid verduurzaming van producten/diensten en de bedrijfsvoering van alle partijen in de vastgoedketen.Terug

Duurzaamheid

  IVBN-leden stimuleren, vanuit hun verduurzaming van producten/diensten en de bedrijfsvoering van alle partijen in de vastgoedketen.
1-3-2013
1-3-2013