Studentenorganisaties

Stichting Fresh — Foundation of Real Estate Students Holland (www.freshstudents.nl)

De missie van FRESH is het samenbrengen van academische studenten met diverse studieachtergronden die geïnteresseerd zijn in de vastgoedsector en hen te informeren over de mogelijkheden binnen deze sector tijdens én na hun studie. FRESH doet dit door een breed scala aan activiteiten te organiseren: inhouse days, excursies, masterclasses, talent days, bedrijvendiners, vastgoedsymposia, consultancy week, internationale reizen. FRESH bestaat inmiddels uit meer dan 1000 studenten, afkomstig van onder andere economische, ruimtelijke, juridische, bouwkundige en bedrijfskundige universiteiten. Naast de students, heeft FRESH ook een hele actieve Alumni onderdeel en een online carrière platform waar vacatures voor alle carrièreniveaus te vinden zijn.

SERVICE–Studievereniging Real Estate Management & Development (www.service-studievereniging.nl)

Studievereniging SERVICE is verbonden aan de mastertrack 'Real Estate Management & Development'  van de opleiding Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De vereniging streeft na zich op verschillende niveau’s in contact te stellen met bedrijven en organisaties die onderdeel uitmaken van de vastgoedbranche. De studievereniging organiseert lezingen, symposia, studiereizen, activiteiten business trips en excursies voor studenten om ze gedurende hun studieperiode in contact te brengen met het bedrijfsleven. Ondanks een ingenieursinsteek schuwt de vereniging financiële, economische en bedrijfskundige insteken niet. SERVICE geeft tevens het SERVICE Magazine uit, een gratis en professioneel academisch vakblad dat drie keer per jaar verschijnt in een oplage van 1.500 stuks en voor 80% verspreid wordt onder professionals en bedrijven.

BOSS praktijkvereniging (www.bosstudelft.nl)

BOSS, de Building Organisation Students Society, is de praktijkvereniging voor Real Estate and Housing-studenten (RE&H) van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. BOSS vormt de spil tussen de afdeling RE&H, de studenten en het bedrijfsleven en organiseert verschillende activiteiten voor haar studenten, waaronder een bedrijvendag, een businesstour, sollicitatietrainingen en een studiereis. Daarnaast wordt drie maal per jaar het BOSS Magazine uitgegeven, waarin de ontwikkelingen op het vakgebied vastgoedbeheer en bouwmanagement op informatieve doch kritische wijze behandeld wordt. Doordat BOSS zich op zowel de vastgoedsector als op het managament van de utiliteitsbouw én de woningbouw richt, is het speelveld breed.

RECG - Real Estate Club Groningen (www.reclubgroningen.nl)

De RECG is verbonden met de RICS-geaccrediteerde master Real Estate Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting vormt de schakel tussen de vastgoedpraktijk en studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW), met name die van de master Real Estate Studies. De studenten van de RECG hebben een brede achtergrond, met een focus op het raakvlak tussen financiën en ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit dit perspectief worden actuele thema’s behandeld in vrijwel alle sectoren van de vastgoedmarkt. Naast het faciliteren van gastcolleges, netwerkborrels en inhousedagen organiseert de RECG jaarlijks de Real Estate Development Day en het Young Talent Event. Bovendien biedt de RECG vanuit haar carrièreplatform regelmatig vacatures aan de studenten.