Nederland

De Stichting Vastgoeddata “StiVAD” is opgericht met als idee de transparantie van referentiegegevens te vergroten. StiVAD is onafhankelijk en zal streven het aantal deelnemers sterk uit te breiden. Ook zal aansluiting worden gezocht met professionele makelaarsorganisaties en taxateurs. Transparantie op basis van referentiegegevens over aan- en verkopen moet geprefereerd worden boven gegevensafscherming gericht op het korte termijn eigenbelang. De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt moet interessant blijven voor (internationale) institutionele beleggers. Transparantie en goed onderbouwde vastgoedwaarderingen zijn essentieel voor een gezonde beleggingsmarkt.
www.stivad.nl

De Stichting ROZ Vastgoedindex stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de professionalisering en transparantie van de vastgoedsector door het bevorderen van het gebruik en de kwaliteit van vastgoedindices en taxaties. De Stichting werkt daartoe samen met institutionele vastgoedbeleggingsinstellingen, met name de deelnemers in de IPD Vastgoedindex, en ondersteunt relevant onderzoek door middel van financiële bijdragen.
www.stichtingroz.nl

De vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
De NEPROM stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de overheid en projectontwikkeling maatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Daarnaast streeft de NEPROM ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De leden van de NEPROM zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die zich hoofdzakelijk of uitsluitend bezighouden met de ontwikkeling van onroerend goed. Op de site van de NEPROM is de Monitor Nieuwe Woningen te vinden en ook nieuws en publicaties.
www.neprom.nl

Nederlandse Vereniging voor Bouwondernemers en ontwikkelaars
De NVB is de vereniging van bouwondernemers en ontwikkelaars. Op de site van de NVB zijn publicaties en nieuws te vinden, maar ook de resultaten van door de NVB geïnitieerde marktonderzoeken. De zogeheten ‘thermometers’ geven per kwartaal ontwikkelingen aan op de koopwoningenmarkt, de kantorenmarkt en de markt voor bedrijfsruimten.
www.nvb-bouw.nl

RICS Nederland
RICS Nederland is een internationale belangenorganisatie voor Chartered Surveyors. Deze Chartered Surveyors zijn deskundigen werkzaam in vele groeperingen binnen het vastgoed. De kracht van de Vereniging is de internationale erkenning van de titel MRICS en FRICS en welke borg staat voor integriteit en professionaliteit.
RICS Nederland

Vastgoedmanagement Nederland
Vastgoedmanagement Nederland is de branchevereniging voor ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoedmanagement. Vastgoedmanagement Nederland is opgericht op 20 januari 2009 en heeft momenteel 53 ondernemingsleden. Samen vertegen woordigen zij ruim 1200 vastgoedprofessionals. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode ondertekend.
www.vastgoedmanagementnederland.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties
De Aedes vereniging van woningcorporaties is ontstaan uit een fusie tussen de Nationale Woningraad (NWR) en het NCIV koepel voor woningcorporaties. Belangenbehartiging van de leden in de meest brede zin is het belangrijkste doel van de nieuwe vereniging. Aedes heeft meer dan 300 leden die gezamenlijk ongeveer 2,5 miljoen woningen beheren. Op de site van aedes staan onder meer actualiteiten (trends, magazine, persberichten e.d.), publicaties en een agenda met relevante evenementen en symposia.
www.aedes.nl

Vastgoed Belang
Vastgoed Belang is de vereniging van en voor particuliere beleggers in vastgoed in Nederland. Zij behartigt de belangen van zo'n 5.000 verhuurders van woningen en bedrijfsvastgoed en biedt service en voordelen aan hun leden. Zo levert Vastgoed Belang diverse juridische, fiscale en bouwkundige diensten. Op de site van Vastgoed Belang staan onder meer actualiteiten met nieuws, relevante links, artikelen en een jaaragenda.
www.vastgoedbelang.nl

Raad voor Onroerende Zaken
De Raad voor Onroerende Zaken is de koepelorganisatie voor brancheorganisaties in de Nederlandse vastgoedwereld, waaronder de IVBN. Op de site van de ROZ staat algemene informatie over de doelstellingen en activiteiten van de Raad, de leden en publicaties en adviezen.
www.roz.nl