Publicaties

4-5-2021
Jaarbericht 2020

29-3-2021
IVBN over de woningmarkt in aanloop naar het volgende kabinet

20-10-2020
Sámen werken aan De Ideale Stad” in Jaareditie 2020/2021 van het online magazine Stationslocaties Nederland

15-10-2020
Tweede kamerverkiezingen op 17 maart 2021 - Ouderenhuisvesting in Nederland

28-9-2020
Sámen werken De Ideale Stad voor iedereen

14-8-2020
IVBN Jaarbericht 2019

9-7-2020
Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021: Sámen werken aan een gezonde woningmarkt voor iedereen

8-11-2019
IVBN INFO: Professionele lange termijn beleggers op de Nederlandse woningmarkt

5-11-2019
'Institutionele beleggers zijn van groot belang' - Analyse #40

23-10-2019
Quote Telegraaf, editie Amsterdam van 23-10 klopt niet

 

In de Telegraaf (editie Amsterdam) van 23 oktober jl., is onder de kop: “Geen geld pensioenfondsen naar Amsterdam”  direct aan het begin van het artikel een quote van directeur Frank van Blokland opgenomen die volstrekt onjuist is en waar hij en IVBN afstand van nemen.

IVBN wil juist de relatie met het College van Amsterdam verbeteren om weer met investeringen in nieuwbouw én bestaand huurwoningen te kunnen bijdragen om de volstrekt overspannen woningmarkt in Amsterdam te herstellen.

IVBN neemt een constructieve rol aan als onmisbare samenwerkingspartner. Vanuit deze rol publiceerde IVBN op 22 oktober jl. twee handreikingen aan gemeenten om meer middenhuur te realiseren. Samengevat: constructieve werkafspraken en samenwerkingen moeten voorrang krijgen op onbestendig politiek beleid. Daarnaast organiseert IVBN op 8 november a.s. de Ochtend van de Middenhuur: een sessie over investeren in middenhuur speciaal voor genodigden en vooral de G40 gemeenten. Klik hier voor het persbericht en de twee publicaties. Eerder in juli jl. heeft IVBN een “Middenhuurakkoord” aangeboden aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onder voorwaarde dat er regulerende ingrepen (zoals de ‘noodknop’) van tafel gaan.

De focus moet volgens IVBN liggen op ‘bouwen, bouwen, bouwen’!

22-10-2019
IVBN Visie - Professionele lange termijn beleggers op de Nederlandse woningmarkt

 

22-10-2019
Mogelijke maatwerkafspraken voor meer nieuwbouw

30-9-2019
IVBN VIsiestuk - Hoe IVBN-leden bijdragen aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat voor de groeiend groep ouderen

17-7-2019
IVBN Jaarbericht 2018

15-7-2019
Onderwerp: Concept- Huisvestingsverordening 2020 van de gemeente Amsterdam in de inspraak

26-3-2019
Institutionele beleggers willen meer huurwoningen voor mensen met middeninkomen

De leden van IVBN beleggen met en voor andermans geld: dat geeft de verplichting zorgvuldig en transparant te investeren. Lees hier meer over en klik op de onderstaande afbeelding voor het volledige artikel.

1-3-2019
IVBN publiceert visiestuk over de dreigende regulering van het midden- en vrije huursegment.

11-2-2019
IVBN publiceert Leaflet Provinciale Statenverkiezingen 2019: Langetermijn vastgoedbeleggers: onmisbare partners voor provincies

Op 20 maart a.s. vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Provincies staan samen met lokale overheden voor steeds complexere opgaven in de woning- winkel- en kantorenmarkt. In dit leaflet presenteert IVBN kort de rol die professionele langetermijn vastgoedbeleggers kunnen spelen om die opgaven sámen met provincies en gemeenten op te pakken.

 

 

 

6-12-2018
IVBN Update: Samenstelling en rendement van Nederlandse institutionele vastgoedportefeuilles

31-8-2018
Toolkit sociale meerwaarde

De toolkit 'Sociale meerwaarde, merkstrategie voor succesvolle winkelgebieden'.

15-6-2018
Jaarbericht 2017

IVBN Jaarbericht 2017

6-2-2018
Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector (update)

Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector (update)

22-1-2018
Middenhuur en institutionele woningbeleggers

Middenhuur en institutionele woningbeleggers

7-7-2017
Rubricering servicekosten winkels

   

Rubricering servicekosten winkels (Excel-lijst)

Toelichting rubricering servicekosten winkels (PDF)

2-2-2017
Investment in office property in the Netherlands - a European perspective

Investment in office property in the Netherlands - a European perspective

20-1-2017
Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur

Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur

1-1-2017
JAARBERICHT 2016

IVBN Jaarbericht 2016

5-10-2016
Investment in retail property in the Netherlands - a European perspective

Investment in retail property in the Netherlands - a European perspective

26-4-2016
Sociale meerwaarde noodzakelijk voor voortbestaan winkelgebieden

Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden

New guidelines for successful shopping centres (ENG)

29-10-2015
Vastgoedwijzer editie 2015

Vastgoedwijzer Editie 2015

5-8-2015
Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor nieuwe vrije sector huur - "Omgekeerd Bidbook"

Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor vrije sector huur - "Omgekeerd Bidbook"

9-10-2014
Dutch Residential Investments in European Perspective

Dutch residential investments in European perspective 

1-1-2014
IVBN visie op de op de vrije sector huurwoningmarkt: Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt

IVBN visie op de op de vrije sector huurwoningmarkt: Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt

1-10-2013
IVBN visie op de winkelmarkt: Winkellocatiebeleid

IVBN visie op de winkelmarkt: Winkellocatiebeleid

1-10-2013
IVBN Paper: Composition and returns of Dutch institutional real estate portfolios

IVBN Paper: Composition and returns of Dutch institutional real estate portfolios

IVBN Paper: Samenstelling en rendement van Nederlandse institutionele vastgoedportefeuilles

1-3-2013
Leidraad groene huurvoorwaarden retail

Leidraad groene huurvoorwaarden retail

1-3-2013
Intentieverklaring duurzaamheid kantoren

Intentieverklaring duurzaamheid kantoren

Office Sustainability: Declaration of Intent (ENG)

1-3-2012
IVBN visie op de winkelmarkt: ‘Dynamiek op de winkelmarkt'

IVBN visie op de winkelmarkt: ‘Dynamiek op de winkelmarkt'

1-5-2009
Leidraad servicekosten winkelcentra

Leidraad servicekosten winkelcentraPublicatie archiefTerug