Publicaties

31-10-2023
INFOGRAPHIC IVBN WONINGMARKT 2023

 

 

Ons gezamenlijke doel is een passende en betaalbare huurwoning voor iederéén

IVBN Woningbeleggers willen maatschappelijke impact maken. Door in te zetten op nieuwbouw van betaalbare huurwoningen en door het verduurzamen van bestaande huurwoningen. Om hier volop in te kunnen zetten is voldoende institutioneel kapitaal nodig. Voor de huurders van de toekomst en voor de huurders van nu. De stapeling van wet- en regelgeving zorgt voor onrust onder institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De oplossing voor een stabiel investeringsklimaat ligt in stimulerende beleidsvoornemens, gericht op de lange termijn. Daaronder vallen incentives en subsidies voor nieuwbouw en verduurzaming, modernisering van het Woningwaarderingsstelsel en de verlaging van de overdrachtsbelasting. De instroom van kapitaal wordt hiermee bevorderd.

Bekijk de Infographic IVBN Woningmarkt 2023

22-8-2023
Position Paper IVBN Verkiezingen 2023

Lees hier het IVBN Position Paper Verkiezingen 2023 

29-6-2023
Jaarbericht 2022

21-2-2023
Provinciale Statenverkiezing 15 maart 2023

http://www.ivbn.nl/viewer/file.aspx?FileInfoID=1497

23-5-2022
Jaarbericht 2021

2-2-2022
Institutionele beleggers maken steden leefbaar en toegankelijk voor iederéén

Lees hier de volledige publicatie.

24-1-2022
IVBN-NederlandseWoninmarkt-Wat IVBN wil meegeven aan de nieuwe minister voor VRO

Lees hier de volledige publicatie.

23-11-2021
Infographic Woningen 2021

Lees hier de volledige publicatie.

4-5-2021
Jaarbericht 2020

29-3-2021
IVBN over de woningmarkt in aanloop naar het volgende kabinet

20-10-2020
Sámen werken aan De Ideale Stad” in Jaareditie 2020/2021 van het online magazine Stationslocaties Nederland

15-10-2020
Tweede kamerverkiezingen op 17 maart 2021 - Ouderenhuisvesting in Nederland

28-9-2020
Sámen werken De Ideale Stad voor iedereen

14-8-2020
IVBN Jaarbericht 2019

9-7-2020
Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021: Sámen werken aan een gezonde woningmarkt voor iedereen

8-11-2019
IVBN INFO: Professionele lange termijn beleggers op de Nederlandse woningmarkt

5-11-2019
'Institutionele beleggers zijn van groot belang' - Analyse #40

23-10-2019
Quote Telegraaf, editie Amsterdam van 23-10 klopt niet

 

In de Telegraaf (editie Amsterdam) van 23 oktober jl., is onder de kop: “Geen geld pensioenfondsen naar Amsterdam”  direct aan het begin van het artikel een quote van directeur Frank van Blokland opgenomen die volstrekt onjuist is en waar hij en IVBN afstand van nemen.

IVBN wil juist de relatie met het College van Amsterdam verbeteren om weer met investeringen in nieuwbouw én bestaand huurwoningen te kunnen bijdragen om de volstrekt overspannen woningmarkt in Amsterdam te herstellen.

IVBN neemt een constructieve rol aan als onmisbare samenwerkingspartner. Vanuit deze rol publiceerde IVBN op 22 oktober jl. twee handreikingen aan gemeenten om meer middenhuur te realiseren. Samengevat: constructieve werkafspraken en samenwerkingen moeten voorrang krijgen op onbestendig politiek beleid. Daarnaast organiseert IVBN op 8 november a.s. de Ochtend van de Middenhuur: een sessie over investeren in middenhuur speciaal voor genodigden en vooral de G40 gemeenten. Klik hier voor het persbericht en de twee publicaties. Eerder in juli jl. heeft IVBN een “Middenhuurakkoord” aangeboden aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onder voorwaarde dat er regulerende ingrepen (zoals de ‘noodknop’) van tafel gaan.

De focus moet volgens IVBN liggen op ‘bouwen, bouwen, bouwen’!

22-10-2019
IVBN Visie - Professionele lange termijn beleggers op de Nederlandse woningmarkt

 

22-10-2019
Mogelijke maatwerkafspraken voor meer nieuwbouw

30-9-2019
IVBN VIsiestuk - Hoe IVBN-leden bijdragen aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat voor de groeiend groep ouderen

17-7-2019
IVBN Jaarbericht 2018

15-7-2019
Onderwerp: Concept- Huisvestingsverordening 2020 van de gemeente Amsterdam in de inspraak

26-3-2019
Institutionele beleggers willen meer huurwoningen voor mensen met middeninkomen

De leden van IVBN beleggen met en voor andermans geld: dat geeft de verplichting zorgvuldig en transparant te investeren. Lees hier meer over en klik op de onderstaande afbeelding voor het volledige artikel.

1-3-2019
IVBN publiceert visiestuk over de dreigende regulering van het midden- en vrije huursegment.

11-2-2019
IVBN publiceert Leaflet Provinciale Statenverkiezingen 2019: Langetermijn vastgoedbeleggers: onmisbare partners voor provincies

Op 20 maart a.s. vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Provincies staan samen met lokale overheden voor steeds complexere opgaven in de woning- winkel- en kantorenmarkt. In dit leaflet presenteert IVBN kort de rol die professionele langetermijn vastgoedbeleggers kunnen spelen om die opgaven sámen met provincies en gemeenten op te pakken.

 

 

 

6-12-2018
IVBN Update: Samenstelling en rendement van Nederlandse institutionele vastgoedportefeuilles

31-8-2018
Toolkit sociale meerwaarde

De toolkit 'Sociale meerwaarde, merkstrategie voor succesvolle winkelgebieden'.

15-6-2018
Jaarbericht 2017

IVBN Jaarbericht 2017

6-2-2018
Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector (update)

Beheersing van frauderisico's in de institutionele vastgoedsector (update)

22-1-2018
Middenhuur en institutionele woningbeleggers

Middenhuur en institutionele woningbeleggers

7-7-2017
Rubricering servicekosten winkels

   

Rubricering servicekosten winkels (Excel-lijst)

Toelichting rubricering servicekosten winkels (PDF)Publicatie archiefTerug