Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is voor institutionele beleggers- pensioenfondsen en verzekeraars- inmiddels een belangrijke beleggingscategorie. In 2018 werd voor een recordbedrag van bijna € 1 miljard in Nederlands zorgvastgoed geïnvesteerd. Er wordt geprognosticeerd dat het totale beleggingsvolume in zorgvastgoed in 2019 wederom een nieuw record zal bereiken1 en dat institutionele beleggers hun portefeuilles binnen 2-3 jaar willen verdubbelen . Naar verwachting zal de gebruikersvraag naar zorgvastgoed de komende jaren verder toenemen.


  • Institutionele beleggers maken steden leefbaar en toegankelijk voor iederéén

Lees hier de volledige publicatie

 

  • Elke ouderenwoning die wordt toegevoegd, brengt de doorstroming op de woningmarkt verder op gang

Passende en betaalbare ouderenhuisvesting maakt integraal deel uit van inclusieve steden en wijken. Voor institutionele beleggers is dit maatschappelijke uitgangspunt belangrijk voor hun investeringsbeslissingen op de (zorg)woningmarkt. De leden van IVBN vervullen hierin een prominente (trekkers)rol. De focus ligt op het invullen van een kwalitatieve woonbehoefte, duurzaam vastgoed, goede voorzieningen, goede bereikbaarheid en het tegengaan van eenzaamheid. Klik hier voor de publicatie. 

  • Sámen werken aan De Ideale Stad voor iedereen

IVBN-leden nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door te investeren in huisvesting voor mensen met een zorgbehoefte zoals ouderen. Drie IVBN-leden hebben hiervoor een Zorgvastgoedfonds opgericht. Ook de andere IVBN-leden richten zich met diverse wooncomplexen expliciet op deze behoefte. Hiermee helpen de leden van IVBN diverse nationale problemen op te lossen. Klik hier voor de publicatie.

  • IVBN visiestuk - Hoe IVBN-leden bijdragen aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat voor de groeiend groep ouderen

Lees hier de volledige publicatieTerug