Regulering vrije sector via doortrekken WWS of een WOZ-percentage desastreus voor investeringen

De twee op Prinsjesdag door BZK gepubliceerde onderzoeken naar vormen en de effecten van regulering zijn zeer gedegen uitgevoerd, maar leiden volgens IVBN maar tot één conclusie: regulering van de vrije huursector via simpelweg doortrekken van het WWS of een WOZ-cap heeft een enorme negatieve impact op de nieuwbouw-productie van middenhuurwoningen én op woningverbetering en verduurzaming van bestaande vrijesector-huurwoningen. Tijdelijke regulering heeft dezelfde impact en maakt het woningtekort op korte termijn nóg groter.

Gertjan van  der Baan als voorzitter van IVBN geeft als verdere reactie: “

“Er is voldoende kapitaal bij onze leden aanwezig om nieuwe en beter betaalbare woningen te kunnen realiseren en deze tegen een faire huur te verhuren. Wij willen nog steeds ruim beschikbaar maatschappelijk pensioen-kapitaal kunnen blijven investeren in het middensegment. Wij hebben ons al eerder bereid verklaard om alternatieve maatregelen dan in dit rapport zijn voorgesteld nader uit te werken en te accepteren. Wij zijn medestander van de gemeenten en huurders om de excessen in de vrije sector tegen te gaan en de zittende huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. In een andere variant moet marktconformiteit in de vrije sector zowel voor de nieuwbouw als voor investeringen in bestaande huurwoningen mogelijk blijven.

De vrije sector huur is zo klein geworden in Nederland door steun aan de sociale sector en aan de koopsector door de renteaftrek. Met de onderzochte reguleringsvarianten dreigt de vrije huursector vrijwel in zijn geheel te verdwijnen en staan vooral woningzoekenden in de kou omdat er geen vrije sector huurwoningen meer bijkomen en dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen”.  

Volgens IVBN is er  veel meer transparantie over de kwaliteit en duurzaamheid van de vrije sector huur nodig om de marktconformiteit van huurniveaus in de vrije sector vast te kunnen stellen en excessen te voorkomen. Met als uitgangspunt de haalbaarheid van investeringen kunnen institutionele woningbeleggers betaalbare middenhuurwoningen realiseren door het maken van slimme keuzes (waaronder industrieel bouwen) en door  reële (residueel berekende) grondprijzen.

In de begeleidende beleidsbrief schetst minister Ollongren dat een huurprijsregulering ‘een complexe en onzekere afruil met zich meebrengt tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid.” IVBN is blij dat de minister dit zo stelt: regulering van de vrije sector op de manieren zoals is onderzocht, betekenen zeer forse huurverlagingen wat eenpolitiek cadeau is voor zittende huurders, maar woningzoekers zullen enorm de dupe zijn. De minister schrijft datze met betrokken partijen ‘botsproeven‘ gaat doen in een G5-gemeente, een G40-gemeente en een plattelands-gemeente. IVBN geeft aan inmiddels ruime ervaring te hebben met dergelijke botsproeven inde discussies met Amsterdam over de nieuwbouw van middenhuur en is graag bereid om de resultaten daarvan met de minister te delen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 30 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.Terug
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020