IVBN doet oproep aan de overheid: verduidelijk en verruim steun om de hele retailsector te redden!

De binnen IVBN verzamelde retailvastgoedeigenaren zijn wederom bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen om retail- en horeca ondernemers waar mogelijk door de komende periode van gedwongen sluiting te helpen. IVBN waardeert de door het Kabinet gepresenteerde steunmaatregelen (zoals de NOW en de TVL en de eenmalige compensatie voor de ingekochte en niet meer te verkopen voorraad)  en roept de getroffen ondernemers op om daar optimaal gebruik van te maken.

Retailvastgoedeigenaren vragen de overheid nadrukkelijk om de maatregelen verder te verduidelijken en waar mogelijk uit te breiden. Voor ondernemers tot 250 personeel regelt het Kabinet een 70% tegemoetkoming van de vaste lasten, waarvan de te betalen huur vaak het grootste deel is. Retailvastgoedeigenaren zijn bereid om de getroffen MKB-ondernemers met maatwerk te steunen, bijvoorbeeld door de betaling van een deel van de resterende huisvestingslasten op te schorten. Daarmee dragen wij direct bij aan de liquiditeit van alle getroffen MKB ondernemers.

Voor bedrijven met meer dan 250 personeelsleden en het retailgrootbedrijf is verdere verduidelijking en mogelijke uitbreiding van het overheidsbeleid noodzakelijk. Ook deze partijen zijn bepalend voor de identiteit van de hard getroffen stads- en wijkwinkelcentra van de Nederlandse winkelsteden en verdienen ondersteuning door de overheid. Ook voor die stadscentra is volgens de institutionele beleggers steun nodig.

Na ruim negen maanden van  huuropschorting, significante huurkwijtschelding, waardedalingen, faillissementen, toegenomen leegstand en gemiste parkeerinkomsten zien wij dat de mogelijkheden van professionele vastgoedbeleggers ook hun grenzen hebben genaderd.  Huurders en verhuurders kunnen de retailsector niet alleen stutten. Desalniettemin blijven IVBN-leden constructief in gesprek met retail, horeca, overheden en banken, om waar mogelijk te redden wat er te redden valt, om faillissementen van op zich gezonde retail- en horeca bedrijven te voorkomen.


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.Terug
17-5-2024
13-5-2024
25-4-2024
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020