Ondanks val kabinet moet woningbouw versnellen

Voorburg, 14 juli 2023 - De woningnood is groot in Nederland. Uit recente cijfers blijkt dat er meer woningen no-dig zijn dan gedacht en dat de vergunningverlening stokt. Daarom dient het parlement de woningbouw - met een demissionair kabinet - niet in de pauzestand te zetten, maar juist dit moment aan te grijpen om extra gas te geven. Dat bepleit de brede woningbouw-coalitie, bestaande uit Aedes, IVBN, Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, NVM, Vereniging Eigen Huis en WoningBouwersNL in een brief die zij vandaag naar het parlement stuurde.

De val van het kabinet is voor de leden van de woningbouwcoalitie aanleiding om de grote zor-gen over de stagnerende woningbouw en over de oplopende aantallen woningenzoekenden nog eens onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen. De urgentie is groot, er is geen tijd te verliezen en in het belang van woningzoekenden is het noodzakelijk om alles op alles te zetten om de woningbouw niet alleen door te laten gaan, maar juist te versnellen, aldus de leden. Daar-naast bepleit men actie op flankerende dossiers, zoals klimaatbeleid, bereikbaarheid en de stik-stofproblematiek, omdat die randvoorwaardelijk zijn voor de bouw van huizen. Voorts is de wo-ningbouwcoalitie van mening dat het kabinet tot nu toe onvoldoende rekening houdt met de ver-anderende (markt)omstandigheden, waardoor het bouwen van meer woningen, op korte en op lange termijn ernstig wordt gehinderd. Ook om die reden vraagt men het parlement om de wo-ningbouw hoger op de agenda te zetten.


Prioriteit aan de uitvoering
De leden van de woningbouwcoalitie vragen het parlement om haar besluitvorming primair te richten op de uitvoering van de woningbouw, omdat dat daar op de korte termijn de grootste knelpunten zitten. Het Rijk zou provincies en gemeenten moeten stimuleren, steunen en sturen om de uitvoering op één te zetten, want die hebben volgens de woningbouwcoalitie daarbij een sleutelrol, omdat daar de keuzes gemaakt moeten worden. De leden van de woningbouwcoalitie zijn van mening dat dan de inzet van schaarse middelen en mensen bij zowel de overheid als marktpartijen veel effectiever benut kan worden. Tenslotte bepleit men om te blijven werken aan nieuwe plannen, om ook in de komende jaren te kunnen versnellen.

Stimuleer publiek-private samenwerking
In de Woondeals heeft de minister voor VRO met medeoverheden en corporaties afspraken ge-maakt over de woningbouwopgave. De leden van de woningbouwcoalitie hebben daarvoor al eerder hun steun uitgesproken en willen nu samen met provincies en gemeenten die afspraken ook snel tot uitvoering brengen. Op heel veel plekken loopt de samenwerking volgens hen al goed, maar men constateert ook dat er veel plaatsen zijn waar de uitvoering nog stokt en waar men samen met gemeenten voortvarend aan de slag wil om ook die plannen haalbaar te maken en van de noodzakelijke vergunningen te voorzien. Volgens de woningbouwcoalitie dient het Rijk daarbij eventuele belemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld rond stikstof, bereikbaarheid en de energietransitie; te sturen op voldoende locaties, zowel binnen- als buitenstedelijk; en om partijen aan te jagen en te fungeren als stok achter de deur wanneer partijen er zelf niet uit komen.

Ondersteuning met middelen
De woningbouwcoalitie vraagt van het Rijk ook ondersteuning met financiële middelen en zij spreekt haar vertrouwen uit dat het demissionaire Kabinet en de Tweede Kamer hun verantwoor-delijkheid nemen om hierbij constructief samen te werken. Men bepleit de Startbouwimpuls en het Nationale Koopstartfonds voortvarend ter beschikking te stellen en ook om snel te komen met een doorbouwgarantie om ook de bouw van koopwoningen doorgang te laten vinden. Ten-slotte vraagt de woningbouwcoalitie om voldoende financiële middelen voor gemeenten beschik-baar te stellen zodat zij hun werk goed kunnen doen.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met:

  • Jan Fokkema, directeur NEPROM, op 06 543 011 57
  • Jac Vries, voorzitter WoningBouwersNL, op 06 100 619 92
  • Niels Wensing, woordvoerder Koninklijke Bouwend Nederland, op 06 24 76 20 52
  • Ernst Koelman, woordvoerder Aedes, op 06 500 360 40
  • Gertjan van der Baan, voorzitter IVBN, op 06 531 337 25
  • Maxime van den Hoven, woordvoerder NVM, op 06 295 069 84
  • Hans Andre de la Porte, woordvoerder Vereniging Eigen Huis, op 06 463 869 68


Terug
17-5-2024
13-5-2024
25-4-2024
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020