Prinsjesdag 2022: Kabinet moet meer nadruk leggen op stimuleren van de woningmarkt en de verduurzaming door focus op goedwillende partijen

Gelet op de huidige energiecrisis is het goed dat het kabinet volgend jaar extra inzet op het verhogen van de koopkracht door middel van onder meer een energieprijsplafond, een energietoeslag en het verhogen van de huurtoeslag. De aandacht voor verlichting op de korte termijn mag echter niet ten koste gaan van focus op noodzakelijke overheidsstimuleringen voor de lange termijn, waarschuwt IVBN.

IVBN pleit voor een focus op stimulering van langjarige investeringen van institutionele en andere maatschappelijk betrokken partijen in nieuwbouw van woningen en verduurzaming. Echter, tot op heden kiest het kabinet keer op keer voor maatregelen waardoor institutionele beleggers (al dan niet bedoeld) keihard worden geraakt. Zo kondigt het kabinet opnieuw een verhoging van de overdrachtsbelasting (nu zelfs naar 10,4%!) aan en zegt het voornemens te zijn om directe investeringen in vastgoed door fiscale beleggingsstellingen af te schaffen. Door het nemen van dergelijke maatregelen wordt er geen woning bijgebouwd of verduurzaamd, terwijl dit nu juist zo ontzettend belangrijk is. Ook ten aanzien van de aangekondigde regulering van de (aanvangs)huurprijzen van middenhuurwoningen - waarvoor nog geen definitieve invulling is gevonden - vragen wij het kabinet en politici: focus op de lange termijn en behoud de partijen die inzetten op samenwerking met het Rijk, gemeenten en woningcorporaties zodat voortaan alle huurders en woningzoekenden toegang kunnen krijgen tot een betaalbare en duurzame woning. Een gezond investeringsklimaat voor professionele en maatschappelijk betrokken partijen, zoals de leden van IVBN, moet behouden blijven.

Het kabinet wil terecht investeren in de toekomst van de woningmarkt en verdere verduurzaming. De focus ligt op het versneld bijbouwen van 900.000 woningen tot en met 2030. De komende 10 jaar stelt het kabinet 7,5 miljard euro beschikbaar voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen binnen grootschalige woningbouwgebieden. Ook wordt er 35 miljard euro gereserveerd voor het bestrijden van klimaatverandering met aandacht voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, rekening houdend met toenemende weersextremen: wateroverlast, overstromingsrisico, hitte en droogte. Volgens IVBN zal het kabinet stippen aan horizon moeten zetten die kabinetstermijnen ook overstijgen, om zo de benodigde vooruitgang te bewerkstelligen. IVBN blijft hierover graag in gesprek met de betrokken ministeries en politici.


Noot voor de redactie: Contactpersoon Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN 070-3000371 of  06 11 84 64 72 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.Terug
17-5-2024
13-5-2024
25-4-2024
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020