Inspraakreactie IVBN Wet versterking regie volkshuisvesting

IVBN heeft gereageerd op de consulatie Wet versterking regie volkshuisvesting door het ministerie van BZK. IVBN onderschrijft op hoofdlijnen de doelen van het wetsvoorstel om te komen tot realisatie van extra, betaalbare woningen met name in het middensegment. Institutionele beleggers kunnen in het middenhuursegment het verschil maken. Een wetsvoorstel dat instrumentarium, plannen en uitwerking daarvan voor Rijk, provincies en gemeenten in lijn en samenhang brengt, steunt IVBN graag.

IVBN wijst er in haar reactie op dat het cruciaal is, dat de rijksoverheid een consistent, betrouwbaar en samenhangend kabinetsbeleid voert ten aanzien van de woningmarkt. Het investeringsklimaat voor woningen in de middenhuur en de vrijesectorhuur moet op peil blijven, zodat betaalbare nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande huurwoningvoorraad wordt gestimuleerd. Er is een duidelijk, voorspelbaar en voor de lange termijn stabiel wettelijk kader nodig. Daarnaast is het nodig de woningbouw te stimuleren met maatregelen die het aantal beschikbare locaties vergroten, grondprijzen en bouwkosten verlagen, lokale eisen voor woningbouw beperken en procedures versnellen. Wetsvoorstellen zetten nu sterk in op gedetailleerd reguleren van de woningmarkt, terwijl volgens IVBN meer ingezet moet worden op een integrale overheidsvisie en stimulerende maatregelen voor woningbouw. 

IVBN voorziet als gevolg van dit wetsvoorstel en ook het wetsvoorstel Betaalbare huur, een afname van investeringsbereidheid van institutionele beleggers in de toekomst. De economische tegenwind van dit moment maakt investeren nog moeilijker. IVBN maakt zich grote zorgen over de stapeling van wetgeving, waarmee volgens IVBN de grenzen van reguleren en investeringsmogelijkheden voor institutionele beleggers worden bereikt. IVBN vraagt bij dit wetsvoorstel aandacht voor flexibiliteit, maatwerk en voor de primaire rol van institutionele beleggers in nieuwbouw in het middenhuursegment, voor doorstroming om het woningtekort terug te dringen en voor de definitie van sociale huurwoning. IVBN vraagt verder aandacht voor de ‘vliegwielfunctie’ die institutionele beleggers hebben voor de woningmarkt. Zie de volledige inspraakreactie.  Terug
23-4-2024
3-4-2024
19-3-2024
29-2-2024
7-2-2024
31-1-2024
18-12-2023
29-11-2023
29-11-2023
10-11-2023
31-10-2023
27-10-2023
26-10-2023
5-9-2023
22-8-2023
22-8-2023
17-7-2023
11-7-2023
13-6-2023
18-4-2023
12-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
4-4-2023
30-3-2023
28-2-2023
21-2-2023
10-1-2023
9-12-2022
8-12-2022
18-10-2022
4-10-2022
29-9-2022
22-9-2022
22-9-2022
6-9-2022
3-8-2022
31-5-2022
23-5-2022
20-5-2022
10-5-2022
28-4-2022
15-3-2022
15-12-2021
30-11-2021
19-11-2021
21-10-2021
12-10-2021
22-9-2021
21-9-2021
14-9-2021
7-9-2021
1-9-2021
8-7-2021
1-6-2021
25-5-2021
31-3-2021
3-3-2021
19-2-2021
17-2-2021
16-12-2020
15-12-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
20-10-2020
13-10-2020
28-9-2020
17-9-2020
16-9-2020
11-9-2020
17-7-2020
16-7-2020
1-7-2020
9-6-2020
4-6-2020
3-6-2020
2-6-2020
15-5-2020
15-4-2020
14-4-2020
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020