IVBN congres De Ideale Stad

Met een zeer goed gevoel kijken wij terug op ons congres De Ideale Stad over de gezamenlijke opgaves om van onze steden Ideale steden te maken. Steden die natuurinclusief worden ingericht, waar woningen beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen en de beschikbare ruimte effectief wordt gebruikt.

Het was inspirerend om de visies op De Ideale Stad met elkaar te kunnen delen en te kunnen aanscherpen in een open debat.

Dank aan alle deelnemers voor hun actieve deelname aan de discussies en vooral dank aan alle sprekers en dagvoorzitter Martijn de Greve voor hun presentaties, voorbeelden en aanzet tot het goede gesprek:  

Remco van der Molen, Annemarie Küppers, Guido Verhoef, Robbert van Dijk over klimaatverandering in de steden en de noodzaak tot handelen en samenwerken.

Wethouder Hans Adriani, Peter Boerenfijn, Susan van de Koppel, Erwin Drenth, Daan Tettero over het huisvesten van de steeds groter wordende groep ouderen en de noodzaak tot het agenderen van programma’s voor deze specifieke doelgroep.

Anky Vink, Lode Messemaker over hun samenwerking in het project House Modernes te Utrecht en het open gesprek dat gevoerd moet worden om ervoor te zorgen dat een binnenstedelijke herontwikkeling een waardevolle bijdrage levert aan een stad. 

Wethouder Karin Schrederhof, Wim Wensing over de noodzaak om institutionele beleggers te behouden voor de woningmarkt en de mogelijk ernstige gevolgen van een verregaande huurprijsregulering van middenhuurwoningen door middel van het doortrekken van het WWS.