IVBN Update

Uit de analyse van interne gegevens van institutionele beleggers blijken grote verschillen in de prestaties en de allocaties van de vastgoedportefeuilles. Dat blijkt uit een onderzoek IVBN en de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

In de researchpaper ‘Compositie en performance van Nederlandse Institutionele vastgoedportefeuilles’ wordt geanalyseerd hoe de vastgoedbeleggingen van grote Nederlandse partijen zich ontwikkeld hebben over de periode 2010-2016. Het rapport bestudeert de prestaties van 23 portefeuilles met een geaggregeerde omvang van bijna € 100 miljard eind 2016. De portefeuille allocaties naar implementatiestijlen blijken zeer verschillend. De paper bespreekt voorts de invloed van geografische- en sectorallocaties op rendementen en risico’s. Ook hier blijkt dat beleggers van elkaar afwijken in keuzes bij het samenstellen van de vastgoedportefeuilles.

Ga naar de volledige ASRE researchpaper ‘The Composition and Performance of the Real Estate Portfolio of Dutch Institutional Investors’ op Vastgoedbibliotheek.nl. 

Een samenvatting is te vinden in deze ‘IVBN Update’. Terug