IVBN reageert over ophef over ABF-rapport over scheefwonen

‘Te liberaliseren corporatiewoningen marktconform in vrije sector gaan verhuren’

Te liberaliseren huurwoningen van woningcorporaties moeten zo snel mogelijk worden verhuurd in de vrije sector. Dit is óók een van de conclusies van ABF in het rapport ‘passend wonen’, dat in opdracht van Aedes en Woonbond is opgesteld. IVBN onderschrijft dat nadrukkelijke advies aan de corporatiesector. Zowel Woonbond als Aedes zitten wat in hun maag met het rapport van hun adviseur. Mede daarom is hun media-aandacht er nu op gericht dat de aanpak van het scheefwonen via inkomensafhankelijke huurverhogingen niet zou werken. IVBN is het echter eens met minister Blok dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen juist wél een beweging in gang hebben gezet onder huurders van corporatiewoningen met hogere inkomens. IVBN betreurt het dat de politiek hier weer van afstapt, zoals Aedes en Woonbond hebben voorgesteld.

IVBN is van mening dat woningcorporaties hun te liberaliseren huurwoningen marktconform moeten gaan verhuren. Daarvoor is essentieel dat corporaties minstens eens in de drie jaar een inkomenstoets kunnen uitvoeren in al hun huurwoningen. Blijkt dat een corporatiewoning te goedkoop wordt verhuurd, gelet op de locatie en de kwaliteit, gezien het inkomen van de huurders, dan moet de huur binnen drie jaar kunnen worden opgetrokken naar een meer marktconform niveau.

ABF becijfert dat op basis van WWS-punten 40% van het bezit  van corporaties (circa 1 miljoen woningen) in de vrije sector verhuurd kan worden. IVBN schat dat het feitelijk gaat om circa 600.000 huurwoningen in de meer gespannen woningmarkten. Door die 600.000 huurwoningen toe te voegen aan de marktconform verhuurde vrije sector huurmarkt verdrievoudigd die markt. Om dat te bereiken dienen woningcorporaties hun te liberaliseren woningen over te hevelen naar de administratief gesplitste niet-DAEB-tak of (bij voorkeur) naar een juridische dochter. En na die overheveling dan uiteraard zo snel mogelijk meer marktconform gaan verhuren, mede op basis van een inkomenstoets. Uiteraard kunnen woningcorporaties er ook voor kiezen te liberaliseren woningen te verkopen aan institutionele beleggers.

Door te liberaliseren huurwoningen marktconform te gaan verhuren krijgen corporaties meer investerings-mogelijkheden om te gaan investeren in nieuwe, eenvoudige en sobere sociale huurwoningen voor de doelgroep van beleid. Tevens kunnen ze extra investeren in renovatie en verduurzaming van hun sociale kernwoningvoorraad. Volgens IVBN moeten gemeenten en huurdersorganisaties bij overheveling en verkoop door corporaties dan ook geen drempels opwerpen.

IVBN kan zich dus ook goed vinden in het advies van ABF dat corporaties goedkope en sobere huurwoningen voor de doelgroep moeten toevoegen aan de voorraad. De uitstroom van vluchtelingen met een verblijfs-vergunning uit de opvangcentra naar een sociale huurwoning kan dan sneller plaatsvinden. Ook kan er door corporaties meer geïnvesteerd worden in tijdelijke, zeer eenvoudige huurwoningen bijvoorbeeld door transformatie van leegstaande kantoren. Net als ABF is IVBN ook van mening dat een gelijker speelveld tussen koop, sociale huur en vrije sector huur tot stand moet komen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.Terug
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014