IVBN en Vastgoed Belang vragen rechtbank om de Woonbond niet-ontvankelijk te verklaren

De Woonbond heeft de Staat, i.c. de Belastingdienst, en ook verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN en Vastgoed Belang vandaag ter zitting van de rechtbank Den Haag gedaagd. De Woonbond doet dat omdat de Belastingdienst onrechtmatig zou hebben gehandeld door in 2013-2015 aan verhuurders ‘inkomensindicaties’ ter beschikking te stellen om daarmee inkomensafhankelijke huurverhogingen (IAH) door te kunnen voeren. Deze IAH’s zijn bedoeld om het ‘goedkoop scheefwonen’ in gereguleerde huurwoningen te bestrijden; een beleid dat brede instemming in het parlement had gekregen. De Staat (in casu de Belastingdienst,) werd gedagvaard omdat die –volgens de Woonbond- onrechtmatig zou hebben gehandeld met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders. Verhuurdersorganisaties werden gedaagd omdat de Woonbond overleg met hen wil afdwingen over het terugdraaien van de IAH’s.

IVBN en Vastgoed Belang hebben ter zitting aan de rechtbank gevraagd de Woonbond niet-ontvankelijk te verklaren. IVBN en Vastgoed Belang stellen zich juridisch op het standpunt dat zij door de Woonbond niet gedwongen kunnen worden tot dergelijke onderhandelingen. In hun verweer wijzen IVBN en Vastgoed Belang er onder meer op dat de IAH niet alleen tot doel had om het goedkoop scheefwonen te bestrijden, maar dat hun leden daarmee ook de door de Staat opgelegde verhuurderheffing moeten betalen.

IVBN en Vastgoed Belang betreuren dat de Woonbond tot deze juridische procedure is overgegaan. Ten eerste omdat het parlement in 2013 nadrukkelijk heeft ingestemd met het doorvoeren van inkomensafhankelijke huurverhogingen om scheefwonen te bestrijden. Ten tweede omdat verhuurders werden geconfronteerd met een onterecht aan hen opgelegde verhuurderheffing, die bij lange na niet goed werd gemaakt door de feitelijke opbrengst van de IAH. Voorts blijkt uit deze actie dat de Woonbond blijkbaar kiest om de belangen te behartigen van een specifieke groep huurders met midden- en hogere inkomens, die ‘goedkoop scheef’ woont en daarmee huurwoningen bezet houden die eigenlijk voor de specifieke doelgroep van lagere inkomens zijn bestemd.

Woordvoerders namens IVBN en Vastgoed Belang, Frank van Blokland en Co Koning, hebben goede hoop dat de Woonbond inderdaad niet-ontvankelijk zal worden verklaard, in ieder geval aangaande de eis tot het afdwingen van overleg of dat de vordering van de Woonbond zal worden afgewezen. Uitspraak van de rechtbank wordt begin oktober verwacht.

Voor IVBN en Vastgoed Belang wordt de procedure gevoerd door mr. Marieke Thijssen van Hekkelman Advocaten – Notarissen uit Nijmegen, advocaat op het gebied van vastgoedrecht met haar promotie op privacyrecht.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 of ing. N.R.P.J. (Co). Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang 020-3463123. 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendementTerug
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014