Scriptieprijs 2017

Video Scriptieprijs 2017 (het juryberaad, de drie genomineerden en de uitreiking aan de winnaar)

Persbericht IVBN 09: “Winnaar IVBN Scriptieprijs 2017 bekend”

Juryrapport 2017

Wat is de IVBN-Scriptieprijs?    

De IVBN-Scriptieprijs is een door de werkgroep Strategie & Research van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) toe te kennen jaarlijkse stimuleringsprijs voor de als beste beoordeelde afstudeerscriptie. De IVBN Scriptieprijs wordt toegekend aan maximaal één van maximaal drie genomineerde scripties. De winnaar van de IVBN Scriptieprijs ontvangt een geldbedrag ter grootte van € 2500,-. De overige, maximaal twee, genomineerden ontvangen een nominatieprijs van € 1000,-. Ook ontvangt de onderwijsinstelling van de winnende scriptie een geldbedrag van €1000,-.

De scriptie dient relevant te zijn voor:

 • de belangen van Nederlandse vastgoedbeleggers;

 • het beleggen in vastgoed in het algemeen (hetzij direct dan wel indirect);

 • het beleggen in Nederlands vastgoed of het beleggen in vastgoed op buitenlandse markten, bezien vanuit de Nederlandse optiek.

Wie kunnen meedingen naar de IVBN-Scriptieprijs 2017?

De IVBN-Scriptieprijs 2016 wordt toegekend aan inzendingen op het niveau van:

 • universitaire masteropleidingen
 • vastgoedgerelateerde post-academiale of post-HBO masteropleidingen

en heeft betrekking op het studiejaar 2015/2016.

Procedure IVBN Scriptieprijs 2017

 • De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 december 2016.
 • De scriptie dient digitaal (pdf) te worden toegestuurd naar info@ivbn.nl
 • De inzending dient te voldoen aan het reglement gestelde voorwaarden en geldt pas als inzending nadat het bureau van IVBN deze hierop heeft getoetst en als ontvankelijk heeft verklaard. De inzending is vervolgens onderwerp van beoordeling door de jury.
 • Met de scriptie dient een schriftelijke toelichting met een lengte van ten hoogste 500 woorden door de begeleider(s) van het betrokken opleidingsinstituut of –instelling te worden toegestuurd. Hierin dient ook duidelijk te worden gemotiveerd wat de relevantie is.
 • Een inzending kan slechts éénmalig meedingen naar de IVBN Scriptieprijs.
 • De genomineerden presenteren aan de jury hun inzending vóór de uitreiking.                                                                                                                                                             

Voor de gedetailleerde procedure en voorwaarden verwijzen wij naar het reglement. 

De jury

De jury voor de IVBN Scriptieprijs 2017 bestaat uit:

 • De heer drs. B. van der Gijp MRE MRICS (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) ))
 • De heer drs. C. van der Meulen (Altera Vastgoed)
 • De heer drs. D. Vos (VMC Invest)
 • Mevrouw H.M.A. Weijdemuller MRE (SPF Beheer)
 • De heer drs. C.L. Worms RBA, voorzitter
   

Contact

Yvette J.M. Klein
Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
Postbus 620
2270 AP Voorburg
y.klein@ivbn.nl