Modelbeheerovereenkomst (VGM Modelovereenkomst en Algemene Voorwaarden)

December 2011

Door IVBN in samenwerking met Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) ontwikkeld en ondergebracht bij de ROZ. Klik hier om te downloaden. Een Engelse vertaling kan worden opgevraagd via info@roz.nl

Disclaimer: Het gebruik van dit model is voor eigen rekening en risico. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door VGM NL en IVBN uitgesloten.Terug