IVBN: “Minister kiest voor regulering en wil investeerders behouden voor nieuwbouw en verduurzaming”

Minister De Jonge kondigt in de vandaag verschenen Kamerbrief een verdere regulering van de middenhuur aan ter bevordering van de betaalbaarheid. IVBN heeft al meerdere keren aangegeven dat regulering geen oplossing is voor het tekort aan woningen. De branchevereniging van institutionele beleggers vindt dat het stimuleren van nieuwbouw van middenhuurwoningen en het versneld verduurzamen van bestaande woningen een eerste prioriteit zou moeten zijn in het langetermijnbeleid van de minister. Gegeven de maatschappelijke en politieke druk om verder te reguleren, is IVBN bereid om op deze basis te blijven meedenken over de precieze uitwerking van de reguleringswet.

Wim Wensing, bestuurslid Woningen van IVBN: “Voor institutionele beleggers is een stabiel langetermijnbeleid noodzakelijk. Daarbij zijn wij nog steeds van mening dat meer bouwen een betere oplossing voor de woningnood is, dan het reguleren van een groot deel van de huursector. Echter, we merken dat regulering hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Dit sentiment wordt vooral gevoed door excessen in de woningmarkt en daar wil de politiek logischerwijs een einde aan maken. Institutionele beleggers krijgen echter ook te maken met de gevolgen van de regulering, terwijl zij door de regeringscoalitie als onmisbare samenwerkingspartners worden gezien om meer middenhuurwoningen te bouwen en bestaande woningen versneld te verduurzamen”.

In de brief die vandaag door de minister aan de Tweede Kamer is verstuurd staat dat de WOZ-cap tot aan 187 punten vervalt, dat er een goede overgangsregeling komt voor nieuwbouwwoningen die op basis van gemeentelijke afspraken eerder tot stand zijn gekomen en dat het woningwaarderingsstelsel (WWS) op essentiële onderdelen wordt gemoderniseerd. Hierdoor krijgen hoge energielabels extra punten, krijgen lage energielabels (G, F, E) aftrekpunten en worden gemeenschappelijke (buiten)ruimten beter gewaardeerd. De komende maanden moeten wat ons betreft worden benut om deze punten goed uit te werken. Daarbij hoort ook het vereenvoudigen van het instemmingsvereiste van huurders en in VvE-complexen, omdat daarmee echt versnelling van het proces kan worden bewerkstelligd. Dit laat onverlet dat sommige van onze leden gedwongen zullen worden tot uitponden.

Institutionele beleggers dragen al jarenlang substantieel bij aan de nieuwbouwproductie voor huurders met een middeninkomen en hebben de ambitie om tot 2030 circa 50.000 middenhuurwoningen aan de woningvoorraad toe voegen. Daarnaast voeren institutionele beleggers het Klimaatakkoord uit binnen hun woningbestand. Als samenwerkingspartner van het Rijk, provincies en gemeenten willen zij - ook in crisistijden - hun bijdrage blijven leveren, zodat huurders en woningzoekenden prettig kunnen wonen in een kwalitatief hoogwaardige woning met betaalbare woonlasten.

Begin volgende week publiceert onderzoeksbureau BRINK ook een rapport over de aankomende regulering, in opdracht van IVBN en NEPROM. In dit rapport wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de risico’s die verregaande regulering van de middenhuur meebrengt voor ontwikkelaars en institutionele beleggers. Het rapport is dan te raadplegen op de websites van IVBN en NEPROM.


Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met:
Wim Wensing, bestuurslid Woningen via het bureau van IVBN 070-3000371

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard euro aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen euro aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.Terug