Inspraakreactie IVBN Amsterdamse aanpak volkshuisvesting

IVBN heeft gereageerd op de consulatie Amsterdamse aanpak volkshuisvesting. Voor de leden van IVBN is Amsterdam een belangrijke stad om in vastgoed te beleggen en met ontwikkelaars te zorgen voor voldoende en betaalbare woningen. IVBN vindt het goed dat een gemeente met een eigen visie komt. De volkshuisvestingsopgave betreft vooral de verruiming van het middenhuursegment voor mensen met middeninkomens. Institutionele beleggers hebben daarbij een belangrijke rol. Of die opgave met deze aanpak voldoende mogelijk is vraagt IVBN zich af. IVBN wijst erop dat blijvend investeren alleen kan bij beheersbare kosten, passende huurinkomsten en rendementen op woningen, óók in het middensegment. De integrale uitvoering van de aanpak en stapeling van lokale en nationale regels en voorwaarden zal volgens IVBN leiden tot minder investeringen en verkoop van woningen door institutionele beleggers in Amsterdam. De aanpak leidt zo eerder tot minder dan meer middenhuurwoningen. Zie de volledige inspraakreactie.Terug