2. Voorburg, 21 januari 2009

Zondagopenstelling winkels. Winkelvastgoed “twentyfour-seven” beschikbaar.
Commerciële verhuurders van winkelruimten zijn verbaasd over de huidige discussie tussen Kabinet, gemeenten en detailhandel over het terugdraaien van de zondagopenstelling in grote gemeenten. Beleggers wijzen erop dat belemmeringen in de zondagopenstelling zeer ten koste gaan van de beleggingswaarde. Veel grote winkelcentra die nu op zondag geopend zijn, halen dan een heel belangrijk deel van hun omzet. IVBN, de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed, die een belangrijk deel van de winkelruimtemarkt verhuren aan de detailhandel, stellen zich op het standpunt dat de consumentenbelangen en de belangen van de detailhandel centraal moeten staan in de afweging. “Ons vastgoed is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar, als de detailhandel daarom vraagt”, zegt IVBN-directeur Van Blokland namens de leden.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug