Voorburg, 8 juni 2012

Wetsvoorstel voorlopig van tafel: vastgoedbeleggingssector opgelucht, 08-06-2012

Wetsvoorstel voorlopig van tafel: vastgoedbeleggingssector opgelucht

IVBN, Vastgoed Belang en FORUMVAST hebben gezamenlijk met succes geprotesteerd tegen een ingrijpend wetsvoorstel dat zou hebben geleid tot een aanpassing van het regiem van overdrachtsbelasting bij vastgoedmaatschapen en CV’s. Onderdeel van het wetsvoorstel was dat de overdracht van minder dan 1/3 van de aandelen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid voortaan belast zou gaan worden met overdrachtsbelasting. Door de voorgestelde wijzigingen zou de toch al kwetsbare Nederlandse vastgoedsector en de vastgoedfondsenpraktijk zeer negatieve gevolgen ondervinden. Onder druk van VVD, CDA en PVV heeft staatssecretaris Weekers gisteren bekend gemaakt het betreffende gedeelte van het wetsvoorstel opnieuw te gaan bekijken. Hij zegt toe daarbij de vastgoedbeleggingssector te betrekken. Noot voor de redactie: De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers en is erop gericht vooral de Nederlandse vastgoedbeleggingssector verder te professio-naliseren onder meer door meer professionaliteit, transparantie en integriteit. IVBN legt in de activiteiten de focus op de in Nederland belegde stenen en stimuleert de verduurzaming van de voorraad. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. Voor overheden en toezichthouders wil IVBN de logische gesprekspartner zijn in de institutionele en professionele vastgoed-beleggingsmarkt. IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogens-beheerders, die in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, een omvangrijke directe en/of indirecte vastgoedportefeuille hebben, gericht op duurzame exploitatie. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren. Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed. De achterban is goed voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed (JLL 2008). Het primaire belang dat Vastgoed Belang nastreeft is de verbetering van rendement. Deze is aanzienlijk aangetast, door decennialange overheidsbemoeienis op de woningmarkt. Vastgoed Belang streeft naar liberalisatie van particuliere huurwoningen en een normaal rendement op investeringen. Vastgoed Belang staat voor meer kansen om te beleggen; voor de bevordering van een gelijk speelveld op de vastgoedmarkt; voor het bieden van zekerheid aan beleggers; voor voorwaarden scheppen, verbetering van transparantie en kwaliteit van de sector en voor professionalisering van de sector. Contactpersoon is drs. B.H.M. Bos, directeur 06 55707777 FORUMVAST is de belangenvereniging van aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten. De leden van FORUMVAST vertegenwoordigen ruim 60% van deze branche. Contactpersoon is drs. H.W. Boissevain MRICS, voorzitter, 020-5720101 of 06 53362720

Terug