12. Voorburg, 17 oktober 2007

VROM Raad advies woningmarkt verschenen, IVBN: nú maatregelen op de huurmarkt nemen

Het advies van de VROM Raad gaat primair over hoe de woningmarkt in balans te brengen is. Kern is het pleidooi voor een substantiële commerciële huursector én een substantiële goedkope koopsector. En zonder een (meer) gelijke behandeling van de huur- en de koopsector door de overheid zal dit niet gerealiseerd worden. Het VROM Raad advies brengt de discussie over meer eigendomsneutrale vraagondersteuning goed op gang. IVBN vindt het advies heel gedegen. De hypotheekrenteaftrek mag inderdaad alleen geleidelijk worden beperkt om geen waardedaling in de koopmarkt te krijgen. Goed is ook de aandacht voor het regionaliseren van het beleid naar de diverse regionale woningmarkten. Alle problemen van de inmiddels volstrekt verstarde woningmarkt worden in het advies benoemd en goed geanalyseerd. De politiek kan volgens IVBN niet om dit VROM Raad advies heen. Jammer is dat dit VROM Raad advies ertoe kan leiden dat door de discussies over een meer eigendomsneutrale vraagondersteuning de feitelijke aanpak van de huurwoningenmarkt de komende jaren achterwege blijft. Daarom moeten er volgens IVBN nú maatregelen worden genomen om een substantiële huurwoningenmarkt tot ontwikkeling te laten komen.

Van de 3 miljoen huurwoningen zijn er 2,8 miljoen die door de overheid worden gereguleerd, terwijl de er 1,1 miljoen huurtoeslagontvangers zijn. Er zijn dus slechts 200.000 vrije sector huurwoningen en maar 15% van de huurwoningen heeft een huur tussen de € 500 en de € 621 per maand. De prijzen op de koopwoningenmarkt stijgen ieder jaar weer met minstens 5%. Dit kabinet bevriest gedurende deze kabinetsperiode echter de huren. Daardoor wordt het gat tussen kopen en huren steeds groter. Het aantal scheefwoners in betaalbare huurwoningen neemt verder toe; niemand stroomt meer door. Door de overregulering van de huurvoorraad wordt ook de bouw van nieuwe, vrije sector huurwoningen belemmerd, omdat de prijzen van vergelijkbare, nog wel gereguleerde huurwoningen scherp achter blijven bij vrije sector huren. Huurders in de té goedkope voorraad stromen niet door en daardoor komen betaalbare huurwoningen niet beschikbaar voor starters en de doelgroep. Om een goedkope koopwoningenmarkt te ontwikkelen zouden corporaties aan de doelgroep van beleid (tot aan € 27.500, zijnde de huurtoeslaggrens) een kooprecht moeten aanbieden. Helaas doet het VROM Raad advies daar geen uitspraak over.

Het aantal beleggershuurwoningen is sinds 10 jaar zeer sterk afgenomen: van meer dan 200.000 naar nog maar 140.000. Dit kabinet moet daarom nú maatregelen nemen. Voor het meer commerciële deel van de huurwoningenmarkt boven de € 500 huur per maand moet de bevriezing van de huren eraf, waarbij zittende huurders uiteraard bescherming zullen houden. Huurharmonisatie en liberalisatie van huurwoningen blijven immers pas plaatsvinden na mutatie van de huurder. Voor zittende huurders in commerciële huurwoningen boven de € 500 per maand moet de komende jaren een jaarlijkse huurverhoging van 2% boven inflatie toegestaan worden en de maximale huurprijzen moeten met datzelfde percentage meestijgen of losgelaten worden. Deze huurstijging in het commerciële segment kan door corporaties worden gebruikt om naar meer marktconforme huren te komen. Corporaties kunnen daarbij de betaalbaarheid voor de doelgroep van beleid bevorderen door extra huurkorting aan te bieden naast de huurtoeslag. Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 32 leden hebben voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 140.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug