Voorburg, 2 februari 2010

RIK EERTINK wint de IVBN scriptieprijs 2010


Vanmiddag werd, in het WTC in Amsterdam, de jaarlijkse IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Rik Eertink ontving uit handen van juryvoorzitter Cor Worms de glazen Scriptieprijs Award é
n een bedrag van € 5000,- voor zijn aan de Amsterdam School of Real Estate uitgevoerde onderzoek ‘Benchmarking van de Winkel Asset Management Prestatie.
 
Uit het juryrapport: “Een werkelijk zeer sterke en praktisch georiënteerde scriptie over de niet direct financiële indicatoren achter de beleggingsprestatie van vastgoed, in het bijzonder winkelvastgoed. Een relatief smal maar relevant gebied, goed afgebakend, met de nodige diepte behandeld en met concrete resultaten. Een grote bijdrage aan transparantie middels benchmarking. De studieresultaten bieden een overtuigend analytisch handvat voor bijsturend beleid”.
 
De IVBN-Scriptieprijs is een door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) ingestelde jaarlijkse stimuleringsprijs voor studenten die afstuderen op een vastgoedgerelateerd onderwerp. Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de vastgoedbeleggingssector in Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5000,- verbonden. De genomineerde ontving € 1000,-.
 
Voor de IVBN Scriptieprijs 2010 nomineerde de jury de volgende scripties:
 
Why do companies rent green?
Bianca Claassen, Maastricht University
Benchmarking van de Winkel Asset Management Prestatie
Rik Eertink, Amsterdam School of Real Estate
 


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Marieke C.A. van de Sandt, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), Telefoon 070-3000371 of 06-51198044. Email: bureau@ivbn.nl. Foto’s zijn beschikbaar. De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug