Den Haag, 19 januari 2017

Vastgoed teleurgesteld: op korte termijn geen beweging in het huurrecht winkels

Het overleg tussen de detailhandel en vastgoed in het kader van de Retailagenda over de huurmarkt heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Detailhandel Nederland heeft recent aangegeven het convenant, waar bijna twee jaar aan gewerkt is, toch niet te willen ondertekenen. Vastgoed is uitermate teleurgesteld, omdat samenwerking tussen retail- en vastgoedpartijen absoluut noodzakelijk is om het fysieke winkellandschap aantrekkelijk te maken en te houden en in te spelen op het veranderde consumentengedrag. Vastgoed heeft aan minister Kamp gevraagd om met een procesvoorstel te komen, nu het onderhandelingsresultaat niet wordt geaccepteerd vanuit retail. De vastgoedsector vindt het van groot belang dat de overheid nu het voortouw neemt.

Vastgoed dringt al jaren aan op aanpassing van het huurrecht, waarbij uitgangspunt is om zowel de investeringen van de verhuurder als die van de huurder te beschermen en tegelijk meer dynamiek mogelijk te maken en meer grip op het eigen vastgoed. Investeringen door beide partijen zijn immers noodzakelijk om winkelgebieden aantrekkelijk te houden.  Om te kunnen investeren hebben beide partijen echter meer zekerheid nodig dat hun investeringen renderen en kunnen worden afgeschreven. Het huurrecht winkelruimte werkt daarin belemmerend, omdat het huurders van winkelruimte zeer veel rechten toekent, waarmee in veel gevallen noodzakelijke vernieuwing van de winkelomgeving de facto wordt belemmerd. Het huurrecht is al vanaf 1960 gebaseerd op bescherming van de kleine winkelier met een buurtverzorgende functie, zoals de bakker en de melkboer. Het winkellandschap is sinds 1960 echter drastisch veranderd. Het filiaal- en grootbedrijf geniet nog steeds dezelfde bescherming. Nergens in Europa worden retailers zo sterk beschermd als in Nederland. Dit belemmert vernieuwing en innovatie in de fysieke winkelomgeving, nodig om vandaag en in de toekomst de consument naar wens te bedienen.

Vastgoed blijft aandringen op spoedige wijziging omdat de urgentie zeer hoog is om meer dynamiek in de winkelstraten te kunnen krijgen. Vastgoed blijft het overleg zoeken met alle retailers (groot en klein) om dit mogelijk te maken. Toekomstbestendige winkelgebieden worden immers alleen gemaakt door goede samenwerking tussen alle betrokkenen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Contactpersoon voor Vastgoed Belang is de heer Co Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang. Vastgoed Belang is de vereniging van particuliere beleggers. T: 020-3463123. M: cko@vastgoedbelang.nl

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement.

Terug