Den Haag, 18 september 2018

Projectenwebsite IVBN gelanceerd tijdens bijeenkomst met G40 en G5

IVBN-voorzitter Dick van Hal heeft 17 september de IVBN-projectenwebsite gepresenteerd in het bijzijn van bestuurders en ambtenaren van de G40 en de G5, enkele provincies, de VNG, het Ministerie van BZK en leden van IVBN. Onder de noemer ‘De Gezamenlijke Stad’ waren de grote gemeenten en andere partijen uitgenodigd om deze middag samen met IVBN-leden te discussiëren over de bijdrage van institutionele vastgoedbeleggers leveren aan de ontwikkeling van de stad. Uit de circa 30 projecten op de website werden er negen door IVBN-leden gepresenteerd en naar aanleiding daarvan werd onderling enthousiast gesproken over méér middenhuurwoningen, investeringen in winkelgebieden, nieuwbouw en transformatie van kantoren en de toekomst van zorgvastgoed. Met de projectenwebsite wil IVBN het maatschappelijke belang van institutionele vastgoedbeleggers beter onder de aandacht van de G40-gemeenten brengen en samenwerking stimuleren. Het is de bedoeling deze bijeenkomst te laten uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende, informele en rechtstreekse ontmoeting tussen gemeenten en IVBN-leden. Naast alle G5-gemeenten hadden de volgende G40-gemeenten belangstelling voor de bijeenkomst: Apeldoorn, Delft, Dordrecht, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoorn, Leiden, Oss, Tilburg en Zaanstad.

IVBN-voorzitter Dick van Hal wees op de grote diversiteit van investeringen die door IVBN-leden worden gedaan in zowel de grote steden, maar ook (en steeds meer) daar buiten, zoals bijvoorbeeld woningprojecten in Zaltbommel en Berkel Rodenrijs. Zijn belangrijkste boodschap was dat institutionele vastgoedbeleggers een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen die gemeenten op zich af zien komen. Dat loopt uiteen van het huisvesten van middengroepen, zorgen voor attractieve winkelgebieden en aantrekkelijke kantoren op goede, multifunctionele locaties tot het beperken van de CO2-uitstoot door het verder verduurzamen van de bestaande voorraad en het voorbereiden op de energietransitie.

 

 

 

 

 


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Website is via de IVBN website te benaderen of rechtstreeks https://projecten.ivbn.nl

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 31 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug