Den Haag, 7 februari 2017

Nieuwbouwproductie vrije marktsector aanzienlijk groter dan die van corporaties

Volgens de voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 de nieuwbouwproductie van de vrije woningmarktsector aanzienlijk groter is dan  die van de corporatiesector. Sinds 2014 is een trend te zien waarbij de nieuwbouw van de vrije sector huur de komende jaren een sterk stijgende lijn vertoont, terwijl de nieuwbouw van woningcorporaties een dalende lijn laat zien.
 
Ruim 7.000 woningen zijn in 2016 opgeleverd door institutionele beleggers (leden van de IVBN). Dat is een vervijfvoudiging van hun nieuwbouwproductie sinds 2005. Deze nieuwbouw vormt een zeer belangrijke aanvulling op het middenhuursegment  tussen de €600 en €1000 /€1200, het kernsegment van institutionele beleggers.

De nieuwbouwproductie van institutionele beleggers zal de komende 3-4 jaar, doorstijgen naar totaal circa 25.000 huurwoningen.  Een verdere toename is realiseerbaar aangezien er momenteel veel kapitaal beschikbaar is vanuit institutionele beleggers voor de Nederlandse woningmarkt.  

Frank van Blokland, directeur IVBN: ‘Om deze groei te kunnen realiseren zijn er echter wel meer locaties nodig. Het helpt de lokale woningmarkt enorm als gemeenten versneld voorzien in geschikte bouwlocaties met een bereikbaarheid en daarin dan een minimum aandeel van minstens 30% aan vrije sector huurwoningen. De grondprijzen moeten marktconform zijn en passend bij de te realiseren huurwoningen’.
 
Bron: CBS, 2016

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 
Terug