Voorburg, 4 mei 2015

Meer mogelijkheden tot transformatie leegstaande kantoren en winkels tot woonruimte

IVBN schat effect hoger in

IVBN juicht het zeer toe als de komende vijf jaar bij ombouw van leegstaande kantoren of winkels naar huurwoningen geen puntenstelsel en geen verhuurderheffing zal gaan gelden. Volgens Frank van Blokland zal dat de realisatie van kleinere huurwoningen, waar een groeiende vraag naar is, sterk bevorderen.

In een door het EIB uitgevoerde studie worden de effecten op de bouw van dit soort ‘semi-‘geliberaliseerde huurwoningen in om te bouwen leegstaande kantoren en winkels vooralsnog beperkt ingeschat. Zo zouden er eigenlijk alleen in Amsterdam en Utrecht extra studentenwoningen bij komen. Volgens IVBN zal het effect echter aanzienlijk groter kunnen zijn. In allerlei grotere steden bestaat immers behoefte aan kleinere, zelfstandige huurwoningen. Dergelijke kleine huurwoningen vallen echter onder het puntenstelsel; zijn dan verplicht gereguleerd en moeten onder de € 711 worden verhuurd. Dan moet er ook twee maanden huur aan de overheid worden afgedragen als verhuurderheffing. Zonder het puntenstelsel komen er echter mogelijkheden om kleinere, maar luxe, huurwoningen te realiseren in het vrije marktsegment, net boven de € 711. Daar geldt overigens al geen heffing voor.

Van Blokland: “Hoe eerder er volstrekte duidelijkheid is over het puntenstelsel en de heffing bij de ombouw van kantoren en winkels naar huurwoningen, hoe beter. Wel is het realiseren en exploiteren van huurwoningen in Nederland uitermate complex geworden. Het voor marktpartijen afschaffen van het hele puntenstelsel én het afschaffen of verlagen van de heffingsgrens voor marktpartijen zou pas echt helpen om huurwoningen te realiseren en te exploiteren; dan zouden we al vanaf € 600 aanbod kunnen creëren.”

Minister Blok van Wonen heeft recent een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn voorlopige reactie op de in de Kamer aangenomen motie van Van der Linde / Monasch. Met de motie werd voorgesteld dat bij transformatie van leegstaande kantoren, waarin de komende vijf jaar woonruimte wordt gerealiseerd, de nieuw gerealiseerde woonruimte 30 jaar lang uitgesloten zal zijn van het woningwaarderingsstelsel (WWS) en ook geen verhuurderheffing krijgt opgelegd. De huurder van dergelijke woonruimte heeft dan echter geen recht op huurtoeslag. In zijn brief aan de Kamer maakt Blok duidelijk dat de huurtoeslag mogelijk toch behouden kan blijven bij de ombouw van kantoren en winkels naar huurwoningen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug