Den Haag, 12 oktober 2021

IVBN wijst ‘bieden op huurwoningen’ af

Gisteren berichtte RTL Nieuws over aanbodplatform Rebid waar woningenzoekenden via een biedingensysteem kunnen reageren op vrije sectorhuurwoningen van particulieren. IVBN betreurt dit initiatief ten zeerste omdat daarmee de enorme schaarste aan vrije sector huurwoningen wordt gebruikt om hogere huren te realiseren. IVBN vindt dat een vrije sector huurwoning op basis van de kwaliteit van de woning, de ligging en de voorzieningen tegen een reële markthuur zou moeten worden verhuurd. Initiatiefnemers gaan volledig voorbij aan de grote maatschappelijke problematiek en kopiëren de praktijk van de oververhitte koopmarkt naar de vrije sector huur. Dit platform schaadt het vertrouwen dat huurders in de vrije sector mogen stellen en is daarmee een voorbeeld van Slecht Verhuurderschap, aldus IVBN.

Woordvoerder Van Blokland: “Dit is echt een slecht initiatief. IVBN strijdt samen met de Rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties en andere ketenpartners juist voor een transparant en maatschappelijk evenwichtige woningmarkt. Op dit moment zijn we als IVBN met andere koepelorganisaties met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over een Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen. Hopelijk komen we hierover spoedig tot overeenstemming. Er zijn gelukkig veel maatschappelijk betrokken investeerders en verhuurders die Goed Verhuurderschap willen laten zien. Dit initiatief is een exces waardoor de vrije sector huur in een slecht daglicht komt te staan. Wat politiek nodig is in de vrije sector is het stimuleren van nieuwbouwproductie en verduurzaming in plaats van verdere regulering. Goed Verhuurderschap hoort bij een professionele markt”.  


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioen-fondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 31 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), zorgvastgoed, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug