Voorburg, 11 december 2014

IVBN verwelkomt een meer gelijk speelveld

Nieuwe woningcorporatiewet door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 11 december 2014 de nieuwe wet voor de woningcorporaties (novelle) met algemene stemmen aangenomen. IVBN is tevreden met de nieuwe wet omdat de commerciële activiteiten van woningcorporaties nu zeer strak ingekaderd moeten worden en corporaties zich volledig op hun kerntaak moeten gaan richten. Met de novelle wordt dan ook een aanzienlijke stap gezet voor een meer gelijk speelveld waardoor institutionele, particuliere en buitenlandse beleggers meer kunnen gaan investeren in de Nederlandse (huur)woningmarkt.

Sinds de verzelfstandiging van woningcorporaties in de jaren ‘90 konden beleggers als gevolg van commerciële activiteiten van woningcorporaties de vrije huursector niet verder tot ontwikkeling brengen.Met een strikte inperking van commerciële activiteiten van corporaties, waardoor volgens de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties meer dan 3 miljard euro is verdampt, wordt met de novelle nu een meer gelijk speelveld vormgegeven. Uiteraard moet de nadere uitwerking van de wet nog wel gaan plaatsvinden. IVBN is voorts ingenomen met de instelling van een sterke onafhankelijke toezichthouder.

IVBN ziet dat met een heldere (juridische) scheiding van de commerciële activiteiten van de kerntaak nu na vele jaren eindelijk politieke duidelijkheid is ontstaan. Na de hervormingen op de koopmarkt heeft Minister Blok met de nieuwe wet voor de woningcorporaties nu ook een majeure hervorming op de huurmarkt doorgevoerd.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed

Terug