Den Haag, 20 maart 2017

IVBN stimuleert innovaties in de vastgoedsector

Met het presenteren van zeven innovaties op hun website wil IVBN het belang van vernieuwing in de vastgoedbeleggingssector benadrukken. De innovaties, die deels voor, met of door IVBN-leden zijn/worden ontwikkeld, laten op uiteenlopende wijze zien op hoe vastgoedbeleggers op nieuwe ontwikkelingen en relevante vragen kunnen inspelen. Frank van Blokland -directeur bij IVBN- beveelt van harte aan die verschillende korte video’s te bekijken. IVBN heeft haar leden gevraagd te komen met voorbeelden van relevante innovaties. Als de leden (en de rest van de vastgoedbeleggingssector) deze aanpak op prijs stelt gaat IVBN met deze aanpak verder.

De volgende innovaties zijn op de IVBN website te zien:

  • Toepassingen van blockchaintechnologie - Jo Bronckers, Rabo Real Estate Finance / IBREA NL
  • Verduurzaming kantoorgebouwen: de ’energy navigator’ - Giel van Giersbergen, Managing director e-nolis
  • De technische leeftijd als maatstaf voor kwaliteit - Hans Lachmansingh en Luc Joosten; a.s.r vastgoed Een private marktplaats voor commercieel vastgoed   Didier Vermeiren, Founder/CEO Rialto
  • Een platform voor samenwerking in het winkelgebied - Sander Verseput, Co-founder Chainels
  • Een geïntegreerde verhuurplatform voor woningen - Ronald de Nas, Co-owner Wooove
  • ‘Predictive modelling’; de toekomstige klant - Gert Jan Hagen, Oprichter Springco
     

​Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

NB De verschillende video’s zijn vanaf dinsdagochtend 21 maart te zien

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug