8. Voorburg, 19 april 2007

IVBN publiceert jaarverslag over 2006

IVBN publiceert jaarverslag over 2006
 
Vandaag is op de website van IVBN het jaarverslag over 2006 verschenen. 2006 was (opnieuw) een zeer goed beleggingsjaar. Voor de institutionele vastgoedsector was in 2006 zeer positief dat er een oplossing kwam voor het (her-) ontwikkelen van vastgoed binnen een fiscale beleggingsinstelling. IVBN heeft zich daar sinds februari 2001 hard voor gemaakt. Het wetsvoorstel bevindt zich op dit moment in de parlementaire afronding. Negatief voor de sector is dat de mogelijkheden voor fiscale afschrijvingen op beleggingsvastgoed met ingang van 1 januari 2007 sterk zijn ingeperkt, hetgeen zonder meer een verslechtering van het investeringsklimaat betekent. Negatief was verder dat de zo noodzakelijke herziening van het huurbeleid uiteindelijk niet tot een afronding kwam. Het jaarverslag geeft een beeld van het verloop van die discussie. Ook maakt het jaarverslag melding van de discussie over de toekomst van de corporatiesector. Voor de vastgoedsector was voorts belangrijk de totstandkoming van de Modelovereenkomst voor vastgoedmanagement.
 
In het verslagjaar zijn de statuten en het Huishoudelijk Reglement van IVBN aangepast. Daardoor kent IVBN nu ook de mogelijkheid voor een geassocieerd lidmaatschap voor grote Nederlandse indirecte beleggers in vastgoed.
 
Het jaarverslag over 2006 is te vinden op www.ivbn.nl


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 32 leden hebben voor circa 65 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug