Den Haag, 21 oktober 2021

IVBN-leden scoren opnieuw zeer hoog op duurzaamheid

De resultaten van de jaarlijkse Global Real Estate Benchmark (GRESB) laten ook voor het jaar 2021 hoge scores zien voor de leden van IVBN. GRESB is een jaarlijkse wereldwijde maatstaf voor de duurzaamheidsprestaties van vastgoedbedrijven- en fondsen wereldwijd die toetst op ESG-thema’s (Environmental, Social, Governance). Veel vastgoedfondsen van de leden van IVBN doen hier jaarlijks aan mee.

Frank van Blokland: “Onze leden die aan GRESB meedoen behoren tot de wereldtop wat betreft verduurzaming en spelen een actieve rol in het bijdragen aan het behalen van de klimaat-doelstellingen. Dat is echt iets om trots op te zijn en zou de politiek enorm moeten aanspreken!

De leden van IVBN investeren voor de lange termijn in duurzame leef,- en werkomgevingen. Dat zijn plekken waar mensen prettig kunnen wonen, werken, winkelen en verblijven. De leden van IVBN hebben concrete ESG-doelstellingen die vast onderdeel zijn van hun beleggingsbeleid.

Van Blokland: “Dit zijn niet-financiële criteria en zijn belangrijk voor de maatschappelijke impact die onze leden hebben op stads- en gebiedsniveau. Daarom zijn de leden van IVBN een belangrijke samenwerkingspartner van het Rijk, provincies, gemeenten en andere ketenpartners. Daarover gaat ook het IVBN-congres van 22 november De Ideale Stad, waar we de gemeentelijke en landelijke politiek voor hebben uitgenodigd.”

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioen-fondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 31 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), zorgvastgoed, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug