2. Voorburg, 5 februari 2008

IVBN kondigt aan kader met risicobeheersmaatregelen tegen fraude

Toezicht essentieel
IVBN kondigt aan kader met risicobeheersmaatregelen tegen fraude
 
IVBN komt met een kader met risicobeheersmaatregelen, die professionele partijen in de institutionele vastgoedbeleggingssector hanteren om de kans op fraude te minimaliseren. Het kader biedt directies, aandeelhouders en (externe) toezichthouders van vastgoedbeleggingsondernemingen de mogelijkheid om hun organisatie aan te spiegelen.
 
Dit kondigde de voorzitter van IVBN, de heer drs R.J.M. (René) Hogenboom MRICS aan tijdens de door IVBN georganiseerde Scriptieprijs-uitreiking in het Fortis Auditorium te Utrecht. Medio februari zal het kader worden gepubliceerd. Het zal nadrukkelijk géén checklist zijn om “overal aan te voldoen”. Iedere institutionele belegger heeft immers zijn eigen afweging te maken welke van de genoemde beheers-maatregelen zinvol en toepasbaar zijn in zijn organisatie. Het kader met risicobeheersmaatregelen tegen fraude zal ingaan op kritische processen als aan- en verkoop en het taxeren van vastgoed, maar ook op persoonlijke integriteit, governance en cultuur en (vooral) op een goed functionerend toezicht daarop. Toezichthouders moeten immers goede ‘checks and balances” aantreffen, ze moeten de juiste vragen op de juiste momenten kunnen stellen en bovenal ook deskundig zijn met betrekking tot vastgoed.
 
De voorzitter van IVBN pleitte er verder voor de mogelijke fraudezaken, die zich afspelen in verschillende segmenten van de vastgoedmarkt niet op één hoop te vegen en goed onderscheid te blijven maken tussen mogelijke fraudezaken in de vastgoed CV-sector, de woning- en hypotheekfraude in Rotterdam en de mogelijke fraude bij een institutionele belegger en een ontwikkelaar. 
 
Het kader is opgesteld door de IVBN Taskforce Toezicht, die begin januari van start is gegaan. In de taskforce hebben ervaren en deskundige praktijkmensen uit de ledenkring zitting. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines, zoals riskmamagement, compliance, juridische zaken, acquisitie en dispositie, finance, accounting e.d. IVBN is tevens in gesprek gegaan met onder andere het Kadaster, het notariaat, taxateurs, de ROZ/IPD, de RICS en zal nog in gesprek gaan met o.a. makelaars en projectontwikkelaars. Bedoeling is om samen met alle direct betrokkenen mogelijke verbeterpunten te inventariseren en draagvlak te creëren voor gezamenlijk optreden om de kansen op fraude verder te verkleinen en eventuele fraudegevallen te identificeren. 


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 29 leden hebben voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 140.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug