Voorburg, 10 februari, 2016

IVBN kan zich goed vinden in nieuw huurbeleid

Politiek maakt huurbeleid fors complexer; corporaties kunnen echter minder investeren

 

IVBN kan zich goed vinden in het nieuwe huurbeleid van minister Blok, waar op 9 februari vrijwel de gehele Tweede Kamer mee heeft ingestemd. Per 1 juli 2017 kan een gereguleerde huurwoning met 2,5% plus inflatie worden verhoogd; voor corporaties blijft een huursombeperking gelden van 1% plus inflatie (incl harmonisatie). In juli 2017 wordt dan de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging vervangen door de politiek gewenste ‘huursombenadering’ voor corporaties. In 2016 volgt nu dus nog één keer de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging met huurverhogingspercentages afhankelijk van het inkomen van totaal 2,1%, 2,6%  of 4,6%. Voor corporaties geldt daarbij in 2016 een huursombeperking van 0,4% + inflatie (excl harmonisatie).

De aanpak van scheefwonen in de corporatievoorraad blijft. De Tweede Kamer kiest ervoor vanaf 2017 ieder jaar een inkomenstoets mogelijk te maken om daarmee het scheefwonen in de corporatievoorraad blijvend aan te kunnen pakken. De huur kan aan de hand van deze inkomenstoets voor scheefwoners dan met 4% plus inflatie verhoogd worden. IVBN is al jaren voorstander van een regelmatige inkomenstoets, omdat sociale huurwoningen van corporaties daardoor beter aangewend kunnen worden voor de lagere inkomensgroepen, voor wie die huurwoningen ook bedoeld zijn.

Wel heeft de Tweede Kamer de uitvoering van de inkomenstoets fors complexer gemaakt. Naast een globale indicatie van het huishoudinkomen via de Belastingdienst zal bij deze extra huurverhoging straks ook nog rekening gehouden moeten worden met leeftijd en gezinssamenstelling. Bij gepensioneerden of bij vier of meer gezinsleden, mag de 4% huurverhoging + inflatie namelijk weer niet doorgevoerd worden. De Tweede Kamer wil voorts dat bij de extra huurverhoging voor hogere inkomens rekening wordt gehouden met eventuele inkomensdaling.

De mogelijkheden om tijdelijk te gaan verhuren, juicht IVBN toe, omdat het de doorstroming bevordert en maatwerk mogelijk maakt bij sommige complexen die voor specifieke doelgroepen zijn bestemd.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug