Nieuwegein/Den Haag, 10 juli 2017

IVBN en VGM NL presenteren uniforme rubricering servicekosten winkels

Om meer eenduidigheid te krijgen in de servicekostenafrekening voor winkels hebben belangenbehartigers IVBN en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in nauwe samenwerking met hun achterbannen een nieuwe standaard ontwikkeld. Een uniforme rubricering servicekosten winkels brengt voor zowel eigenaren als huurders van winkelvastgoed voordelen met zich mee. Zo kunnen eigenaren servicekostenposten in verschillende winkelcentra eenvoudig met elkaar vergelijken. Maar ook retailers kunnen de servicekosten van hun winkels in verschillende centra eenvoudig en per rubriek naast elkaar leggen. Door ‘appels met appels’ te vergelijken ontstaat meer transparantie in de servicekostenafrekening, waardoor het gesprek tussen verhuurder en retailer voortaan sec over de inhoud kan gaan in plaats dat men verzandt in definitieverschillen.

De documenten zijn vanaf heden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl) en IVBN (www.ivbn.nl). VGM NL en IVBN verwachten dat hun leden de nieuwe standaard vanaf 2018 geleidelijk aan zullen invoeren.

Rubricering servicekosten winkels (Excel-lijst)

Toelichting rubricering servicekosten winkels


Noot voor de redactie:

Contactpersoon IVBN is Eva van der Linde (o.a. beleidsadviseur kantoren en winkels)

M: e.vanderlinde@ivbn.nl

T: 070-3000371 / 06 11 76 86 98

Contactpersoon VGM NL is Ilse Kaandorp (directeur)

M: i.kaandorp@vgm.nl

T: 030-3035220 / 06 10 89 25 07

Over IVBN

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Over VGM NL

VGM NL is de belangenbehartiger voor vastgoed- en VvE managers in Nederland. Sinds de oprichting in 2009 hebben ruim 110 vastgoedmanagement-organisaties (met in totaal ruim 3000 medewerkers) zich binnen VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen (optimale exploitatie), huren en verhuren, in opdracht van (internationale) vastgoedeigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE’s.

Terug