Den Haag, 6 mei 2019

IVBN: Dreiging noodknop vele malen groter dan buy-to-let

 

In berichtgevingen wordt regelmatig terecht aandacht besteed aan de positie van starters op de woningmarkt. In reactie op het RTL-nieuwsbericht “Duizenden koopwoningen naar pandjesbazen: starters de dupe”, stelt IVBN dat een zelfbewoningsplicht voor buy-to-let-verhuurders een gerichte aanpak zou zijn voor de afnemende kansen van starters op de woningmarkt. Tegelijkertijd waarschuwt IVBN dat de dreiging van een noodknop voor gehéle (huur)woningmarkt vele malen disruptiever is dan buy-to-let. “De noodknop brengt de substantiële aanwas van nieuwbouwhuurwoningen en duurzaamheidsinvesteringen in bestaande bouw ernstig in gevaar”.

“Het is goed om de excessen op de woningmarkt aanhoudend hoog op de agenda te hebben staan”, zo stelt Frank van Blokland. “Wat men op dit moment echter veelal nalaat is een focus op de “big picture”. Op dit moment dreigt er een noodknop te worden aangebracht in het vrije middenhuursegment en dat betekent dat  de positie van o.a. starters op de woningmarkt nóg verder achteruit gaat”. IVBN stelt dat het aanbrengen van een noodknop zal leiden tot zowel een zeer aanzienlijke daling en temporisering van de nieuwbouw als tot vermindering van investeringen in bestaande huurwoningen (denk aan verduurzaming).

IVBN-leden hebben in de afgelopen jaren meer dan 10% van alle gerealiseerde nieuwbouw voor hun rekening genomen. Het grootste gedeelte hiervan is als middenhuur aan de woningvoorraad toegevoegd. Op dit moment ligt er nog veel meer “maatschappelijk” kapitaal op de plank om de woningmarkt langdurig aan te jagen. Een gezonde woningmarkt is alleen mogelijk wanneer een zelfstandig functionerend middenhuursegment van de grond komt. Een noodknop zorgt ervoor dat de woningmarkt nog verder ontregeld raakt dan dat het nu al het geval is, zo waarschuwt IVBN. “Op dit moment moeten alle ogen gericht zijn op toekomstbestendige oplossingen die de woningmarkt niet verder frustreren maar juist aanjagen”, aldus Frank van Blokland.

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug