Voorburg, 9 maart 2015

IVBN: Autoriteit Woningcorporaties moet explicieter ‘marktconformiteit’ bewaken

Indien marktpartijen de indruk hebben dat afzonderlijke commerciële projecten van woningcorporaties niet onder marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd, moeten zij dit kunnen melden bij de Autoriteit Woningcorporaties. IVBN heeft deze oproep bij de Tweede Kamer gedaan.

De Tweede Kamer moet binnenkort beslissen over de AMvB die regelt dat corporaties terug zullen moeten gaan naar de sociale kerntaak. Door amendering van de Tweede Kamer blijven commerciële projecten van woningcorporaties tot teleurstelling van IVBN echter mogelijk. IVBN concludeert dat de transparantie over deze afzonderlijke commerciële projecten van corporaties met de AMvB onvoldoende wordt bewerkstelligd. De Autoriteit Woningcorporaties zou dan ook expliciet moeten worden toegerust om signalen van de markt te kunnen beoordelen dat afzonderlijke commerciële projecten niet markconform worden uitgevoerd.

Door een gebrek aan transparantie over de afzonderlijke commerciële projecten zal onduidelijk blijven in hoeverre sprake is van weglek van maatschappelijk bestemd vermogen en marktverstoring door deze commerciële projecten. Maatschappelijk bestemd vermogen, dat ingezet wordt voor commerciële projecten, moet wat IVBN betreft juist op zo kort mogelijke termijn terugvloeien naar de sociale kerntaak. 

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug