Voorburg, 25 januari 2016

Investeren zowel in een Fashion-FOC áls in de binnenstad gaat niet werken

College Assen stelt onmogelijke combinatie voor

Het College van Assen stelt aan de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan het Fashion-FOC nabij TT-Assen én tegelijkertijd om te investeren in de binnenstad. IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland zijn van mening dat dit voorstel niet gaat werken, omdat hier sprake is van elkaar zwaar beconcurrerende ontwikkelingen. Het is óf-óf en niet én-én. Het realiseren van beide ontwikkelingen tegelijk is een utopie.

Het toestaan van een nieuw Fashion-FOC zal het vrijwel onmogelijk maken om een oplossing te vinden voor de huidige leegstand én de leegstand die als gevolg van het Fashion-FOC in de binnenstad nog extra zal ontstaan. Het is de grote vraag of vastgoedeigenaren én retailers met de (onverhoopte) komst van het Fashion-FOC nog zullen kunnen of willen investeren in de binnenstad van Assen. Nadrukkelijk wijzen IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland op de onzekerheid die er momenteel bestaat over het al dan niet vinden van alternatieve invullingen voor de leegstand die in de binnenstad mogelijk gaat ontstaan als gevolg van de recente faillissementen van grote landelijke ketens met vestigingen (ook) in Assen. Alleen deze onzekerheid zou tenminste aanleiding moeten zijn om besluitvorming over het toevoegen van een Fashion-FOC uit te stellen. Beter ware het echter te besluiten om te kiezen voor alleen versterking van de binnenstad.

Volgens IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland is de beste uitkomst van het proces dat er géén  FOC komt in het Noorden. Het College van Assen acht de kans echter klein dat de drie Noordelijke provincies daartoe zouden besluiten. IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland roepen de Raad van Assen echter op géén medewerking te verlenen aan een Fashion-FOC nabij het TT-terrein en alles in te zetten op versterking van de binnenstad. Een dergelijke zelfbewuste en dappere keuze kan immers op (boven-) provinciaal bestuurlijk niveau nauwelijks anders worden beloond dan te komen met een verbod op vestiging van een dergelijke FOC in het hele Noorden. IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland roepen de provincies opnieuw daartoe op.


Noot voor de redactie:

Contactpersoon voor IVBN  is de heer Frank  van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

IVBN is de vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed,  Nederland.

Contactpersoon voor Vastgoed Belang is de heer Co Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers  020-3463123

Contactpersoon voor Detailhandel Nederland is Tom Ponjee, secretaris Vestigingszaken; 070 - 320 2345 (kantooruren) of 06 - 52856030 (buiten kantooruren); mail: Tom.Ponjee@detailhandel.nl

Terug