Voorburg, 23 mei 2012

Heffing overdrachtsbelasting dreigt bij vastgoedCV’s, 23-05-2012

ONBEGRIJPELIJKE WETSWIJZIGING WERKT NADELIG UIT VOOR NEDERLANDS VASTGOED

De Nederlandse vastgoedbeleggingssector protesteert tegen een dreigende heffing van overdrachtsbelasting als vastgoedaandelen of –participaties van maatschappen en CV’s worden overgedragen. Tot nu toe waren deze overdrachten vrijgesteld, indien het verhandelde belang kleiner was dan 1/3. Volgens IVBN (institutionele vastgoedbeleggers), Vastgoed Belang (private vastgoedbeleggers) en FORUMVAST (aanbieders  van vastgoed CV’s en maatschappen) heeft de wetswijziging grote gevolgen voor Nederlands vastgoed in dergelijke fondsen. De voorgestelde wijzigingen betekenen een klap voor de Nederlandse vastgoedfondsen-markt en breder de vastgoedbeleggingswereld. Zowel Nederlandse als buitenlandse investeerders zullen minder in Nederlands vastgoed gaan beleggen. Buitenlandse rechtsvormen, met daarin (ook) Nederlands vastgoed zullen meer de voorkeur krijgen. Door de belemmering van de verhandelbaarheid zal de waarde van de reeds uitgegeven participaties dalen. Tevens moet gevreesd worden voor de herstructurering van noodlijdende vastgoedmaatschappen en CV’s. De verschillende grote accountants- en advieskantoren hebben recent gewaarschuwd over het wetsvoorstel. Ook de Orde van Belastingadviseurs heeft gewezen op de problemen voor de vastgoedbeleggingssector.

IVBN, Vastgoed Belang en FORUMVAST vragen zich af wat de zin is van deze wetswijziging als deze er toe leidt dat een sector die het toch al zwaar heeft door de crisis hierdoor alleen nadelen ondervindt en er geen enkel voordeel is aan te wijzen. Volgens het Ministerie van Financiën heeft de wetswijziging immers ook geen budgettaire gevolgen. De betrokken vastgoedbrancheorganisaties stellen dan ook primair voor het wetsvoorstel in te trekken. Als dat niet mogelijk is, moet het integraal worden heroverwogen, waarbij de sector dan moet kunnen meepraten. Ook moet er dan een overgangsregeling komen en moet er duidelijkheid komen over de behandeling van buitenlandse rechtsvormen. Voorkomen moet worden dat investeringen in Nederlands vastgoed worden belemmerd.Noot voor de redactie: De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers en is erop gericht vooral de Nederlandse vastgoedbeleggingssector verder te professio-naliseren onder meer door meer professionaliteit, transparantie en integriteit. IVBN legt in de activiteiten de focus op de in Nederland belegde stenen en stimuleert de verduurzaming van de voorraad. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. Voor overheden en toezichthouders wil IVBN de logische gesprekspartner zijn in de institutionele en professionele vastgoed-beleggingsmarkt. IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogens-beheerders, die in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, een omvangrijke directe en/of indirecte vastgoedportefeuille hebben, gericht op duurzame exploitatie. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren. Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed. De achterban is goed voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed (JLL 2008). Het primaire belang dat Vastgoed Belang nastreeft is de verbetering van rendement. Deze is aanzienlijk aangetast, door decennialange overheidsbemoeienis op de woningmarkt. Vastgoed Belang streeft naar liberalisatie van particuliere huurwoningen en een normaal rendement op investeringen. Vastgoed Belang staat voor meer kansen om te beleggen; voor de bevordering van een gelijk speelveld op de vastgoedmarkt; voor het bieden van zekerheid aan beleggers; voor voorwaarden scheppen, verbetering van transparantie en kwaliteit van de sector en voor professionalisering van de sector. Contactpersoon is drs. B.H.M. Bos, directeur 06 55707777 FORUMVAST is de belangenvereniging van aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten. De leden van FORUMVAST vertegenwoordigen ruim 60% van deze branche. Contactpersoon is drs. H.W. Boissevain MRICS, voorzitter, 020-5720101 of 06 53362720

Terug