Leidschendam, 28 oktober 2015

Geen plaats voor nieuw outletcentrum

 

Het outletcentrum dat gemeente Assen van plan is te bouwen is de druppel die de emmer doet overlopen voor de winkeliers van Nederland. Met de drie reeds bestaande outletcentra kunnen de Nederlandse consument en de toegestroomde toeristen met gemak bediend worden. De komst van ieder nieuw outletcentrum heeft grote nadelige gevolgen voor omringende gemeenten. Uit het rapport dat gemeente Assen en provincie Drenthe gisteravond presenteerden blijkt dat het plan voor het outletcentrum hetzelfde aantal vierkante meters winkel beslaat als de huidige winkelleegstand in de binnenstad van Assen.

Als gevolg van teruglopende bestedingen, een overaanbod van winkels, de opkomst van internetshoppen en bevolkingskrimp in bepaalde delen van ons land staat de fysieke winkelmarkt zwaar onder druk. Medio 2015 bedraagt de leegstand gemiddeld 9%, terwijl deze in 2013 nog 6% was . Winkeliers, beleggers en overheden hebben op nationaal niveau hun krachten gebundeld en werken onder de noemer van de ‘Retailagenda’ gezamenlijk aan het toekomstbestendig maken van retail.
 
Sieuwerd Ermerins, beleidsadviseur IVBN: “We moeten zuinig zijn op de Nederlandse fijnmazige detailhandelsstructuur. We willen de consument een aantrekkelijk winkelaanbod bieden. Nieuwe winkels moeten zoveel mogelijk ingepast worden in bestaande winkelgebieden.” Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszaken van Detailhandel Nederland vult aan: “Plannen die boven de markt hangen zoals in Assen en Winschoten, maar ook die in Zevenaar en Halfweg, zijn niet verantwoord.” Provincies houden elkaar in de greep, volgens de winkeliers en vastgoedsector. Binnensteden zijn volgens hen het beste af als de noordelijke provincies zich op korte termijn ‘outletcentrumvrij’ verklaren. 

Kledingwinkels bindmiddel van de binnenstad
De komst van een nieuw outletcentrum heeft vooral een nadelig effect op de kledingbranche,  deze bevindt zich voornamelijk in de binnenstad. Sietske van der Linden van de branchevereniging voor mode, wonen en sport Inretail, legt uit: “De komst van het outletcentrum buiten de kern van Assen heeft niet alleen een negatief effect op de economische weerbaarheid van Assen, maar op alle in de regio gelegen binnensteden, tot aan die van de stad Groningen.”

Rollatorstad Geleen 
Provincies en gemeenten zouden beter kunnen kiezen voor een sterke profilering van de binnenstad, gebaseerd op de onderscheidende, karakteristieke eigenschappen van de gemeente. Zo koos Geleen recent voor een profilering gericht op ouderen. Schuilenburg legt uit: “Consumenten moeten er makkelijk kunnen komen, een enorme beleving ervaren tijdens het winkelen en gestimuleerd worden om terug te komen. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een goede samenwerking tussen alle partijen.”

Overzicht van bestaande outletcentra (groen) en outletcentra die nog ‘boven de markt hangen’ (oranje en rood). Voor het Holland Outlet Mall Zoetermeer staat een herstructurering van de woonboulevard op de planning.


Noot voor de redactie

Contactpersoon IVBN is drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug