Voorburg, 17 januari 2012

Eigenaren omliggende winkelcentra tegen de komst van factory outlet Bleizo, 17-01-2012

In een brief aan het College van Gedeputeerde Staten heeft IVBN zich -mede namens de eigenaren van omliggende winkelcentra- uitgesproken tegen de komst van een factory outlet center tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Dit project, onder de werktitel BleiZo, omvat 20.000 m2 detailhandel, gericht op luxe artikelen, sport en mode. Volgens de initiatiefnemers zal de komst van een nieuw factory outlet vooral effect hebben op de factory outlets die er al in Nederland zijn (of komen). Daardoor zou BleiZo slechts beperkte effecten hebben op omliggende winkelcentra in Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam.

Volgens IVBN-directeur Van Blokland zal het toevoegen van een factory outlet center BleiZo echter toch negatieve effecten hebben op de reeds aanwezige detailhandelstructuur in de wijde regio. IVBN schaart zich (als vertegenwoordiger van de eigenaren) daarmee achter de bezwaren zoals die door CBW-Mitex (vertegenwoordiger van winkeliers) naar voren zijn gebracht. Volgens IVBN zal BleiZo leiden tot forse veranderingen in lokale en regionale bezoekersstromen, waardoor negatieve effecten ontstaan voor zowel het luxe segment in de Haagse binnenstad, als ook voor Stadshart Zoetermeer, voor het Lijnbaankwartier en Beursplein te Rotterdam en voor andere grootschalige winkelcentra, zoals in Rijswijk en Leidschendam.
Volgens Van Blokland besteden consumenten door de recessie en door een negatief consumentenvertrouwen aanzienlijk minder via de bestaande winkelstructuur. Hij wijst op de huidige slechte marktcondities voor de detailhandel en op de snelle veranderingen die de detailhandel (internet, vergrijzing) zal ondergaan. IVBN adviseert het College van Gedeputeerde Staten dan ook af te zien van de verdere ontwikkeling van BleiZo.

Van Blokland: “Het toevoegen van BleiZo is niet wat de detailhandel noch de consumenten in de regio echt nodig hebben. Uiteindelijk zijn zij meer gebaat bij renovatie en verduurzaming van de bestaande centra, die toekomstwaarde hebben, onder meer door het aantrekken van vernieuwende formules”. IVBN en haar leden waarschuwen lokale overheden voor sterk verminderende investeringen in de bestaande kernwinkel-gebieden: eigenaren zullen uitermate terughoudend worden te investeren in de verdere ontwikkeling en eventuele renovatie van de bestaande centra als er een BleiZo komt.

Daarnaast wijst IVBN op de 55.000 m2 te ontwikkelen kantoren die het plan Bleizo ook nog eens omvat. Het leegstandpercentage op de kantorenmarkt in Zoetermeer en omgeving is al 23%. Volgens Van Blokland is –gezien de economische verwachtingen op de kantorenmarkt- een feitelijke, reële groei van kantoor-werkgelegenheid in de regio Zoetermeer absoluut niet aan de orde.

___________________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met F.J.W. van Blokland, directeur IVBN (070 – 3000 371 of 06 54 25 24 15)

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

 

Terug