Den Haag, 17 juni 2021

Bestuursmutaties bij IVBN

De (digitaal gehouden) ledenvergadering van IVBN heeft een nieuwe voorzitter gekozen: Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda. Hij was sinds 2017 al vice-voorzitter met de portefeuille woningen. Gertjan: “Ik kijk met enthousiasme vooruit op mijn nieuwe rol als voorzitter. We gaan als bestuur samen met de leden en het bureau verder met onze inspanningen om de grote maatschappelijke betekenis van institutionele vastgoedbeleggingen duidelijk te maken. De leden van IVBN zijn professionele samenwerkingspartners die stedelijke ontwikkelingen voor wonen, werken en ontspannen mogelijk maken door die langdurig in exploitatie te nemen” Gertjan volgt als voorzitter van IVBN Dick van Hal op.


Dick van Hal (CEO van Bouwinvest) treedt als voorzitter van IVBN af vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijnen. Hij was acht jaar actief in het bestuur van IVBN, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van de sector, waarbij hij vooral de nadruk legde op cultuurverandering en transparantie. Ook focuste Dick op ledenbinding en -acquisitie. Er werd onder meer een beleidsplan opgesteld, waarmee de leden besloten tot een verruiming van de lidmaatschaps-criteria. De leden, de overige bestuursleden en het bureau zijn Dick veel dank verschuldigd voor zijn positieve sturing en steun aan alle activiteiten van IVBN.


Voorts verkoos de ledenvergadering Bart van Twillert, country manager The Netherlands van Unibail-Rodamco-Westfield als bestuurslid met de portefeuille winkels. Bart was al bijzonder actief en betrokken bij de IVBN werkgroep Winkels. Nicole Maarsen leidde tot nu toe de werkgroep Winkels en zal tot eind augustus, als zij formeel vertrekt bij Achmea Vastgoed, bestuurslid blijven van IVBN. Zij zal voorlopig de woningportefeuille van Gertjan op zich nemen. Het bestuur van IVBN is uiteraard bezig met het vervullen van die komende vacature.Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioen-fondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 31 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), zorgvastgoed, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug