Utrecht/Voorburg,8 maart 2016

Bernhard Schlepper wint IVBN Scriptieprijs 2016

Vanmiddag werd bij ASR in Utrecht, voor de 14e keer de IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Bernhard Schlepper (Tilburg University) ontving uit de handen van juryvoorzitter Cor Worms een cheque van €2.500,- voor zijn onderzoek ‘Why listed equity real estate?’. Tilburg University ontving een cheque van €1.000,-.

Uit het juryrapport: “Bernhard Schlepper heeft zich geworpen op een niet helemaal origineel onderwerp, maar wel op een zodanige diepe en brede manier dat we ook hier te maken hebben met hoge onderzoekskwaliteit; zowel theoretisch als empirisch. Het onderwerp is wel zeer interessant en actueel, en dat in toenemende mate. Blijft dat deze heel systematische studie enorm veel bruikbaar inzicht biedt en herbiedt in de probleemstelling. Een zeer gedegen en opmerkelijk zorgvuldige studie, methodologisch sterk en met een zware en geloofwaardige statistische component. Het werkstuk bevat verder een doorwrochte literatuurstudie met bronnen die relevant en soms verassend zijn. De literatuur wordt niet alleen geciteerd, zoals in de meeste studies, maar ook beleidsmatig geïnterpreteerd, Bernhard stelt zichzelf veel originele vragen en werkt ze ook uit. De interactieve website die Bernhard heeft ontwikkeld ten behoeve van optimalisatie exercities is én origineel, én dwingt de gebruiker tot denken”

De IVBN Scriptieprijs is een jaarlijks stimuleringsprijs voor studenten die afstuderen op een vastgoedgerelateerd onderwerp.  Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de vastgoedbeleggingssector in Nederland. Aan de Scriptieprijs is een geldbedrag van € 2.500,- voor de winnaar verbonden en €1000,- voor de begeleidende onderwijsinstelling. Overige genomineerden ontvangen € 1.000,-. 

Voor de IVBN Scriptieprijs 2016 nomineerde de jury uit 16 inzendingen ook de volgende scripties:

  • Thomas Verheijen (Universiteit van Amsterdam) Effect of changeability of investment strategies of European REITs on their performance
  • Léon van der Wal (TU Delft) Retail vacancy in inner cities

 


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Yvette Klein, 070-3000371 / y.klein@ivbn.nl. Foto’s zijn beschikbaar.

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug