Den Haag, 10 december 2018

Bernd Stahli in bestuur IVBN

 

Met ingang van 1 januari 2019 is Bernd Stahli benoemd in het bestuur van IVBN voor de portefeuille kantoren. Bernd Stahli is CEO van het beursgenoteerde NSI sinds eind augustus 2016. Binnen het bestuur van IVBN vervangt hij Dick Gort, CEO van a.s.r. real estate, die zeven jaar deel uitmaakt van het bestuur en nu aan het einde van zijn tweede bestuurstermijn is. Dick Gort was eerder binnen IVBN verantwoordelijk voor de portefeuille duurzaamheid en de laatste vier jaar verantwoordelijk voor de portefeuille kantoren.

Bernd Stahli studeerde aan de Vrije Universiteit economie en financiën. Hij startte zijn loopbaan bij APG Asset Management en Aegon, daarna meer dan 13 jaar bij Merrill Lynch in Londen en daarna drie jaar bij Kempen & Co als managing director – head of Property and MT Securities.    

De samenstelling en rolverdeling van het bestuur van IVBN is met ingang van 1 januari als volgt:

Dick van Hal - voorzitter en portefeuille integriteit

Bernd Stahli - portefeuille Kantoren

Gertjan van der Baan - portefeuille Woningen; tevens vice-voorzitter

Nicole Maarsen - portefeuille Winkels

Guido Verhoef - portefeuille Strategie & Research

Roel van de Bilt - portefeuille Duurzaamheid; tevens penningmeester


Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank  van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 28 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug